André Vandoren (OCAD): "Tijd om wet te evalueren"

Topman André Vandoren pleit voor een evaluatie van de werking van het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging). "Het OCAD bestaat tien jaar, de wetgeving dus ook. Dan is het tijd om die te evalueren. Er zijn al initiatieven aan de gang", zegt hij in "Bonus" op Radio 1. Vandoren verwijst daarmee naar een nieuwe, dynamische database met terreurverdachten.

De wet die de werking van het OCAD regelt, dateert van juli 2006. Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. "Het is belangrijk dat de wetgeving na 10 jaar geëvalueerd wordt in functie van de problemen die zich stellen. Er zijn initiatieven aan de gang, in het bijzonder met betrekking tot de "Syriëlijst". Die zal vanaf 1 januari overgaan in een database met voor iedere persoon een interactieve fiche, zodat de opvolging beter verloopt en men bij controles accurater kan werken."

Vandoren sluit niet uit dat daarbij ook het mechanisme van de dreigingsniveaus bekeken wordt. In regeringskringen wordt bevestigd dat er gesprekken aan de gang zijn over de werking van het OCAD. Dat er overwogen zou worden om een extra, vijfde dreigingsniveau te creëren, zoals in De Tijd staat, wordt niet bevestigd.

Kentering

Vandoren ziet in de aanslagen in Parijs een kentering. "We zijn gewoon om aanslagen te zien door enkelingen, maar hier was het goed georganiseerd, met verschillende kleine commandocellen die samen opereerden. Het aantal slachtoffers was natuurlijk navenant."

"Deze mensen zijn bijzonder goed georganiseerd en ze doen alles om uit de aandacht van de politie te blijven, om te ontsnappen aan de radar, bijvoorbeeld op gebied van communicatie, documenten, enzovoort. Ze zijn goed georganiseerd en goed getraind."

Dreigingsniveau blijft op 3

De topman van het OCAD bevestigt dat dreigingsniveau 3 zeker nog zal aangehouden worden tot het einde van het jaar.

Over het lopende onderzoek naar de daders van de terreuraanslagen in Parijs en de zoektocht naar de voortvluchtige Salah Abdeslam wil hij weinig kwijt. Hij zegt wel dat Abdeslam "niet het doorslaggevende element" is geweest in de organisatie. "Het is ook niet uitsluitend door hem dat dreigingsniveau 4, of zelfs dreigingsniveau 3, is afgekondigd.

"Paraat tot op de laatste dag"

Vandoren is sinds 2008 aan de slag bij het OCAD. De voorbije jaren waren zwaar, erkent hij. "De opkomst van de Syriëstrijders en IS heeft een nieuwe dimensie gegeven. Die escalatie komt geleidelijk aan en men probeert zich daaraan aan te passen. Ik heb altijd kunnen steunen op een zeer goed team. Zo kon de druk wat gemilderd worden, maar die is zeker toegenomen de voorbije jaren."

Voor de OCAD-topman zijn het de laatste dagen in functie. Eind dit jaar neemt hij afscheid. "Ik word in de komende weken 66 en wil me wat meer ontfermen over mijn familie en mijn drie kleinkinderen", zegt hij. "Maar tot de laatste dag, de 31e, zal ik aanwezig en paraat zijn."