Spoorbonden gaan overleggen over voorstel regering

De verschillende spoorvakbonden gaan overleggen over de eis van de regering om volgende maand niet te staken. De regering wil alleen een sociaal bemiddelaar sturen als de bonden hun aangekondigde acties opschorten. Wanneer het overleg zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.
BELGA/VIDAL

De spoorbonden hebben het voorstel van de federale regering om bemiddelaars aan te stellen voor het sociaal conflict, in ruil voor de intrekking van de vijf stakingsdagen in januari, intussen ontvangen. Maar het is nog niet duidelijk wanneer ze het intern zullen bespreken.

"We zullen het voorstel onderzoeken en bespreken. Wanneer moet nog bepaald worden", laat Ludo Sempels weten, de voorzitter van de Vlaamse vleugel van de socialistische spoorbond ACOD-Spoor.
"We gaan ons beraden over de inhoud. We gaan proberen om het dit weekend of ten laatste maandag te doen", vult Luc Piens, topman van de christelijke spoorbond ACV-Transcom aan.

Na de interne bespreking over de te volgen aanpak, zal naar de andere bond gekeken worden, klinkt het. "De stakingsaanzeggingen zijn ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront, dus dan is het logisch dat we overleg plegen met de collega's", zegt Sempels.

De achterban van de twee grote spoorbonden verwierp eerder deze maand de ontwerp-cao 2016-2018, waarop de stakingsaanzegging volgde. Die ontwerp-cao lag samen met een aantal productiviteitsverhogende maatregelen op tafel na gesprekken tussen de bonden en de directies van de NMBS, Infrabel en HR Rail. De federale regering keurde eerder dit jaar de strategische visie over het spoor van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) goed. Zij vraagt onder meer dat de productiviteit met 4 procent per jaar de hoogte ingaat.