Verblijfsregister voor kinderen van co-ouders op komst

In de loop van januari komt er een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders. Daardoor zullen kinderen van wie de ouders gescheiden zijn en in twee verschillende gemeenten wonen, toch in beide gemeenten ingeschreven kunnen worden en zo van tal van voordelen kunnen genieten. Een fiscale oplossing biedt het register echter niet.

Co-ouderschap bij echtscheidingen komt steeds vaker voor. Beide ouders kunnen via die regeling op een evenwaardige manier tijd investeren in de opvoeding van hun kinderen.

De kinderen kunnen echter slechts bij een van de twee ouders gedomicilieerd zijn. Als de gescheiden ouders in twee verschillende gemeenten wonen, kan dat tot een aantal problemen leiden.

Zo kunnen de kinderen een hele reeks kortingen die gemeenten aan hun inwoners geven, mislopen omdat ze niet in die gemeente gedomicilieerd zijn, hoewel ze er om de week een week verblijven. Het gaat dan bijvoorbeeld over "kortingen voor sportactiviteiten, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden", zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq.

In elke gemeente

Op aansturen van Becq komt er daarom in elke gemeente een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders. In het dossier van het kind wordt het verblijfsadres bij de desbetreffende verblijfsouder opgenomen. Dat wordt dan automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat het kind bij hem of haar verblijft. De vermelding verschijnt dan ook in het dossier van de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd is.

"Het verblijfsadres blijft geldig zolang de situatie blijft bestaan en wordt aangepast bij verhuis van de verblijfsouders", voegt Becq eraan toe. "Op deze manier weten gemeentes welke minderjarige kinderen voor bepaalde periodes - meestal de helft van de tijd - op hun grondgebied verblijven en kunnen ze dus aan dit verblijf bepaalde voordelen toekennen."

Becq wijst er ook op dat het verblijfsregister in het kader van rampen ook een nuttig instrument kan zijn om te controleren wie mogelijk in een bepaalde getroffen woning verblijft.

Geen fiscale gevolgen

Aan het verblijfsregister worden echter geen fiscale of sociaalrechtelijke voordelen gekoppeld. Een ouder die bijvoorbeeld plots meer belastingen moet betalen omdat zijn of haar kind(eren) niet meer bij hem of haar gedomicilieerd zijn, ziet met dit register zijn of haar problemen niet opgelost.

Meest gelezen