"Wijding van vrouwen tot diaken is bespreekbaar in de Kerk"

De nieuwe aartsbisschop Jozef De Kesel is openlijk voorstander van een grotere rol voor de vrouw in de Kerk. "Het debat over de wijding van vrouwen tot diaken, is een debat dat bespreekbaar is."

De Kesel is er zich van bewust dat er veel geëngageerde vrouwen zijn in de Kerk, en hij ziet ook mogelijkheden om die vrouwen te "impliceren" en verantwoordelijkheid te geven. "Ik doe geen loze beloftes, maar ik zal bekijken wat ik kan doen. Het is in ieder geval belangrijk voor mij."

Ook de wijding van vrouwen tot diaken is voor De Kesel zeker geen taboe. "Ik ben het idee genegen, maar het is uiteraard niet mijn verantwoordelijkheid. Het is wel een debat dat bespreekbaar is en ik denk dat het klimaat in de Kerk er rijp voor is."

Met paus Franciscus aan het roer ziet De Kesel immers nieuwe mogelijkheden, "want door zijn manier van spreken en handelen heeft hij oneindig veel veranderd, heeft hij een open klimaat van debat gecreëerd, zonder dat er in de praktijk veel tastbare beslissingen genomen zijn". Dat de paus weinig knopen doorhakt, is volgens De Kesel verstandig: "Het is in zijn functie belangrijk dat hij geen beslissingen neemt zonder dat er een consensus is binnen de Kerk, want dat is een bron van verdeeldheid."

Meest gelezen