Wat verandert er allemaal vanaf 1 januari?

Een nieuwe maand en meteen ook een nieuw jaar. Vanaf 1 januari 2016 verandert er een heleboel. Zo zullen we best twee keer kijken naar onze water- en elektriciteitsfactuur, worden postzegels iets duurder, betalen we voortaan ook btw op digitale kranten en tijdschriften, kunnen maaltijdcheques opgetrokken worden tot 8 euro en geldt voor mensen met een beperking een 3-urenregel om assistentie aan te vragen bij de NMBS. We zetten voor u nog alles eens op een rijtje:
© Image Source, all rights reserved.

Bpost bezorgt kranten en tijdschriften

Bpost gaat verder met de bezorging van kranten en tijdschriften. Het bedrijf diende als enige een offerte in voor het krantencontract. De komende vijf jaar moet Bpost elke dag voor 7.30 uur in alle uithoeken van het land kranten en tijdschriften verdelen.

Meer info

Waarde maaltijdcheque opgetrokken tot 8 euro

De maximale waarde van een maaltijdcheque kan opgetrokken worden van 7 naar 8 euro. De maximale bijdrage van de werkgever stijgt van 5,91 naar 6,91 euro, de werknemer mag nog altijd 1,09 euro bijdragen. Papieren maaltijdcheques kunnen vanaf 1 januari ook niet langer gebruikt worden. Handelaars hebben wel nog tot eind maart 2016 de tijd om papieren maaltijdcheques naar de uitgever te sturen.

Ecocheques voortaan ook elektronisch

Na de maaltijdcheques worden nu ook de ecocheques elektronisch. Een extra kaart is niet nodig, ze komen op de kaart van de maaltijdcheques. Papieren cheques kunnen echter ook nog altijd. Werkgevers kunnen daarnaast voor een gemengd systeem kiezen.

Meer info

Rookmelders verplicht in huurwoningen gebouwd voor 1945

In alle woningen die meer dan 70 jaar oud zijn en die verhuurd worden, zijn vanaf 1 januari 2016 rookmelders verplicht. Het zijn de verhuurders van de woningen die daarvoor moeten zorgen. Een woning zonder de nodige rookmelders wordt als "niet-conform" beschouwd. Ze wordt niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, maar het verhuren ervan is wel strafbaar.

Drie uur op voorhand assistentie vragen in 18 stations

Reizigers met een beperkte mobiliteit kunnen vanaf begin 2016 in 18 grotere stations tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te stappen, weliswaar enkel voor verbindingen tussen die 18 stations. Die aanvraag moet tot eind 2015 nog zeker 24 uur op voorhand gebeuren. De nieuwe regeling geldt dus enkel voor rechtstreekse verbindingen tussen volgende 18 stations: Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Denderleeuw, Dendermonde, Gent-Sint-Pieters, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Sint-Niklaas, Charleroi-Zuid, Luik-Guillemins, Bergen en Namen.

Meer info

Plannen kabels en leidingen digitaal

Alle kabel- en leidingbeheerders moeten vanaf 1 januari planaanvragen van burgers of bedrijven digitaal beantwoorden. Dat zal gebeuren via het KLIP (Kabel en Leiding Informatieportaal). Wie een aanvraag doet, zal voortaan veel sneller het volledige plannenpakket kunnen raadplegen, printen of downloaden.

De bedoeling van het vernieuwde KLIP blijft de veiligheid bij graafwerken te verhogen. Na de gasramp in Ghislenghien werd duidelijk hoe belangrijk het voor aannemers is te weten waar welke leidingen in de ondergrond liggen. Vlaanderen telt zowat 600.000 km aan ondergrondse leidingen.

Papieren mogelijke Syriëstrijders intrekken

Vanaf 1 januari kan de identiteitskaart of het paspoort ingetrokken worden van burgers die van plan zijn in Syrië of Irak te strijden. Burgemeesters zullen aan de minister van Binnenlandse Zaken kunnen vragen om de identiteitspapieren in te trekken. Die vraag zal via het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) gaan, dat vervolgens een advies voor de minister opstelt. De papieren kunnen voor een termijn van 3 maanden ingetrokken worden, en dat is verlengbaar tot 6 maanden.

Meer info

.be-domeinnamen worden duurder

DNS Belgium, de Belgische domeinnamenbeheerder, vraagt vanaf 1 januari 1 euro meer per jaar aan de agenten bij wie de eindgebruiker een .be-domeinnaam kan aanvragen. De prijs bedraagt dus voortaan 4 euro, maar DNS heeft er geen zicht op of de registratie zal doorgerekend worden aan klanten. Voor de .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen geldt de prijsstijging niet.

Postzegels worden 2 cent duurder

Vanaf 1 januari 2016 wordt de gewone postzegel voor België 2 cent duurder. Bij aankoop van tien zegels zal een postzegel voor een normale binnenlandse zending voortaan 0,74 euro kosten. Per stuk wordt dat 0,79 cent.

Meer info

Hervorming BIV en verkeersbelasting

De hervormde verkeersbelasting wordt vanaf 1 januari 2016 van kracht. Enerzijds wordt de belasting op vervuilende diesel- en benzinewagens opgetrokken. De norm van de fiscale pk blijft behouden, maar wordt aangevuld met een bonus of een malus, al naargelang hoeveel de auto in kwestie vervuilt. Anderzijds worden die heffingen op "groenere" auto's op aardgas of elektriciteit dan weer verlaagd. De nieuwe belasting geldt enkel voor wagens die worden aangekocht, dus zowel nieuwe als tweedehandsauto's. De verandering geldt niet voor auto's die al zijn ingeschreven.

Meer info

Aangiften werkloosheid voortaan elektronisch

Werkgevers die een aangifte moeten indienen voor medewerkers met tijdelijke werkloosheid, deeltijdse arbeid met inkomensgarantie, activeringsuitkeringen en jeugd- of seniorvakantie moeten dat vanaf 1 januari elektronisch doen bij de RVA. De papieren aangifte verdwijnt.

Van inspanningsverbintenis naar resultaatsverbintenis

De inspanningsverbintenis voor het volgen van een inburgeringscursus wordt op 1 januari vervangen door een resultaatverbintenis. De inburgeraar moet in een test slagen voor de onderdelen Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands voor anderstaligen alvorens hij het inburgeringsattest krijgt. Daarnaast kan een boete worden opgelegd aan wie onvoldoende inspanningen levert (bv. onvoldoende naar de lessen gaat). De boetes moeten een soort stok achter de deur vormen. Zij kunnen variëren van 50 tot 5.000 euro.

Meer info

Nieuwe tarieven voor drinkwater

Er komt een nieuwe tariefstructuur voor het drinkwater. Die nieuwe structuur voorziet onder meer in een progressief tarief. Bij zuinig gebruik wordt een lager tarief aangerekend, bij een royaler gebruik een hoger tarief. Er komt een gezinscorrectie van 20 euro per gezinslid en er blijven sociale correcties voor doelgroepen als leefloners en personen met een beperking.

Meer info

6 procent btw beperkt tot woningen ouder dan 10 jaar

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de renovatie van woningen geldt vanaf 2016 alleen nog voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar. Voor werkzaamheden in woningen van 5 tot 10 jaar, waar de voorbije jaren ook 6 procent gold, moet je voortaan 21 procent btw betalen.

Meer info

Elektriciteit wordt duurder

De jaarlijkse stroomfactuur voor een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal van 675,63 euro op 1 januari 2015 stijgen naar 911 euro een jaar later. In maart 2016 wordt dat met de invoering van de zogenoemde Turteltaks zelfs 1.005 euro. De prijsstijging is het gevolg van een hele reeks prijsverhogingen in de verschillende onderdelen van de stroomfactuur.

Meer info

21 procent btw op digitale kranten

Vanaf 1 januari geldt een btw-tarief van 21 procent op afzonderlijk verkochte digitale dag- en weekbladen, tijdschriften en artikels. Voorheen gold een nultarief zoals bij de levering van papieren kranten en tijdschriften, maar België werd daarvoor op de vingers getikt door de Europese Commissie.

Meer info

Eerste impact van taxshift

Vanaf 1 januari 2016 start de lastenverschuiving weg van arbeid die groei en jobs moet creëren. De helft van de werknemers zal meteen minstens 44 euro netto extra op zijn loonbriefje vinden en bedrijven zullen minder lasten verschuldigd zijn. Om dat te betalen gaat onder meer een reeks andere taksen en accijnzen omhoog. Pas tegen 2020 zal het hele pakket maatregelen doorgevoerd zijn.

Meer info

Verplicht kredietkaartlezer in Brusselse taxi's

En tot slot nog dit, vanaf 1 januari 2016 moeten alle taxi's in Brussel verplicht een lezer voor kredietkaarten in de wagen hebben. Volgens de taxisector heeft 90 procent van de taxi's op dit ogenblik een kredietkaartlezer. Wie toch nog een taxi zou tegenkomen die geen betalingen met kredietkaart toelaat, kan bij Mobiel Brussel een klacht indienen.

Meest gelezen