De knipperlichtrelatie van Electrabel en zijn kerncentrales

België telt twee nucleaire sites waar energie opgewekt kan worden: de kerncentrales van Doel en Tihange. Samen zijn ze goed voor zeven reactoren: Doel 1, 2, 3 en 4 en Tihange 1, 2 en 3. In verschillende van die reactoren hebben zich de voorbije maanden en jaren incidenten voorgedaan, waardoor de centrales stilvielen of stilgelegd werden. Als een knipperlicht gingen ze aan en uit en weer aan en uit. Een overzicht van de recentste incidenten.

Doel 1

Doel 1 werd in 1975 in gebruik genomen. De reactor zou normaal maar 40 jaar werken en werd in dat opzicht op 15 februari 2015 stilgelegd. Maar uiteindelijk werd beslist om de levensduur van Doel 1 (én Doel 2) met 10 jaar te verlengen, tot 2025. Op 30 december 2015 werd de reactor opnieuw op het elektriciteitsnet aangesloten. Ook Doel 2 werd intussen opnieuw opgestart.

Incidenten

 • Doel 1 werd automatisch stilgelegd op 2 januari 2016 na een probleem met een alternator, drie dagen na de heropstart.

Doel 3

Doel 3 is een van de twee zogenoemde scheurtjesreactoren. De reactor werd op 20 december heropgestart na meer dan een jaar te hebben stilgelegen. Ligt nu opnieuw stil. Electrabel hoopt hem op 6 januari opnieuw op te starten.

Incidenten

 • Werd in de zomer van 2012 stilgelegd na de ontdekking van duizenden "scheurtjes" in de stalen wanden van de reactorkuip.
 • Werd midden 2013 weer opgestart. Bijkomend onderzoek wees echter op nieuwe problemen, waardoor de reactor in maart 2014 opnieuw stilgelegd werd. Tot 20 december 2015.
 • Werd in de nacht van 24 op 25 december 2015 opnieuw stilgelegd wegens een lek aan een lasnaad in het niet-nucleaire gedeelte, vier dagen na de heropstart.

Doel 4

Incidenten

 • Kwam op 5 augustus 2014 in het nieuws door een vermoedelijke daad van sabotage in een niet-nucleair gedeelte. In totaal liep zowat 90.000 liter smeerolie weg, waardoor de turbines zware schade opliepen. De centrale werd toen stilgelegd voor herstellingen. Ze draait momenteel weer op honderd procent.

Tihange 1

Incidenten

 • Kwam op 24 december 2015 's avonds laat automatisch tot stilstand door een brand in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Twee dagen later, op tweede kerstdag, werd de centrale weer opgestart.

Tihange 2

Tihange 2 is net als Doel 3 een scheurtjesreactor en heeft een dikke 20 maanden stilgelegen. De centrale werd eind maart 2014 stilgelegd en op 14 december 2015 weer opgestart.

Incidenten

 • Werd net als Doel 3 in de zomer van 2012 stilgelegd na de ontdekking van duizenden "scheurtjes" in de stalen wanden van de reactorkuip.
 • Werd midden 2013 weer opgestart. Net als bij Doel 3 wees bijkomend onderzoek op nieuwe problemen, waardoor de reactor in maart 2014 opnieuw stilgelegd werd. Tot midden december 2015.

Tihange 3

Incidenten

 • Door een brand in een verdeelkast op 2 juli 2014 werken de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 niet meer.
 • Door een brand in een meettoestel buiten de centrale moet Tihange 3 op 30 november 2014 drie dagen stilgelegd worden.
 • Technisch incident op 8 juli 2015 waarna de productie werd teruggeschroefd om een element in de eenheid te vervangen. Die eenheid bevond zich niet in het nucleaire deel. De herstelwerkzaamheden duurden 24 uur.
 • De centrale valt op 13 augustus 2015 automatisch stil bij de voorbereiding van een onderhoudsbeurt. Zo'n noodstop van de reactor komt wel vaker voor, ongeveer een keer per jaar volgens Electrabel.

Onbetrouwbaar en versleten...

Volgens de oppositie tonen al deze incidenten aan dat onze kerncentrales versleten zijn, vooral dan de oudste, Doel 1 en Doel 2. Vooral de groene partijen in het parlement ijveren er daarom voor om de levensduurverlenging van die twee centrales alsnog tegen te houden.

Groen-Kamerlid Kristof Calvo herhaalde vandaag die oproep nog eens na het incident van gisteren in Doel 1. Calvo erkent dat er geen reden tot paniek is omdat het incident niet in het nucleaire deel van de centrale plaatsvond, "maar dit is het zoveelste probleem in een van deze centrales". "Ze zijn simpelweg oud, versleten en onbetrouwbaar."

... versus goed werkende veiligheidssystemen

Binnen de regering denkt men daar anders over. Zo benadrukte minister van Veiligheid Jan Jambon (N-VA) vandaag dat het incident in Doel 1 net bewijst dat de veiligheidssystemen werken. "Doel 1 zit in een heropstartfase en dan wordt alles getest. Het feit dat de centrale is stilgevallen, betekent dat de systemen hun werk hebben gedaan."

Jambon spreekt tegen dat de centrales versleten zijn. "Heel wat van die onderdelen worden vervangen. Doel 1 is perfect veilig. Er is geen sprake van nucleaire onveiligheid."

Meest gelezen