"Hoop dat rekeningrijden er komt, maar zal voor volgende regeringen zijn"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is voorstander van rekeningrijden, maar de invoering ervan zal niet onder de huidige regering gebeuren. Weyts wil wel blijven investeren in de weg-, fiets- en waterweginfrastructuur en in het openbaar vervoer. De eerste schop in de grond plant Weyts bij de Ring rond Brussel en de Antwerpse ring.

In april start de Vlaamse regering met rekeningrijden voor vrachtwagens. Vanaf dan zullen dus ook buitenlandse vrachtwagens betalen voor gereden kilometers in ons land. Weyts wil het ook invoeren voor auto's, maar dat zal niet voor meteen zijn.

"Als het aan mij ligt, komt rekeningrijden er, maar er is nu geen politieke meerderheid voor. Ik hoop dat volgende regeringen er werk van zullen maken. Met de opbrengst zouden we dan de belasting op inverkeersstelling kunnen schrappen en het gebruik van een auto gaan belasten. Met die inkomsten zou dan de infrastructuur kunnen verbeteren", zei Weyts in "Het Journaal".

"Spade in de grond aan Brusselse Ring en Antwerpse ring"

Weyts zei in "Het Journaal" ook dat het budget voor de weginfrastructuur de komende jaren gevoelig zal stijgen, "met maar liefst een derde". De focus zal op de Ring rond Brussel en de Antwerpse ring liggen. "Op die twee punten situeert zich 50 procent van de filevorming. Daar gaan we dus de eerste schop in de grond steken."

Wat het openbaar vervoer betreft, wil Weyts ervoor zorgen dat alles efficiënt en betaalbaar blijft. Investeren in bijkomende capaciteit moet kunnen op de plaatsen waar men erom vraagt. "De afgelopen tien jaar is het budget voor het openbaar vervoer van De Lijn verdrievoudigd, zonder dat het aandeel van De Lijn in het totale verplaatsingsgedrag gewijzigd of toegenomen is. We gaan dus besparen op De Lijn, maar enkel op de werking, niet op de dienstverlening."

Vanaf volgend jaar wordt er ook een "concept van basisbereikbaarheid" ingevoerd, aldus Weyts. "Zo zijn er proefprojecten waarbij gemeenten zelf kunnen beslissen of een belbus niet te veel kost en of ze het openbaar vervoer efficiënter kunnen organiseren, bv. met private taxi's."

Meest gelezen