Oorlogsarchief koningin Wilhelmina voortaan openbaar

Het Nationaal Archief van Nederland heeft het volledige oorlogsarchief van koningin Wilhelmina vrijgegeven. Dat gebeurde in het kader van de zogenoemde Openbaarheidsdag. Ook tal van andere officiële documenten zijn voortaan openbaar.

Elke eerste dinsdag van het jaar houdt het Nationaal Archief van Nederland in Den Haag Openbaarheidsdag. Dan geeft de instelling tal van documenten vrij waarvan de geheimhoudingstermijn is verstreken. Voor documenten van ministeries en andere overheidsinstellingen is dat in principe twintig jaar. Komt de privacy van mensen die nog in leven zijn in het gedrang, dan kan die termijn worden verlengd. Dat mag maximaal vijfenzeventig jaar duren.

Vandaag zijn zowat zevenduizend inventarisnummers openbaar gemaakt. Het gaat om stukken gemaakt tussen 1940 en 1995. Zo blijkt uit de notulen van de ministerraden van 1990 dat de structuur van het koninkrijk ter discussie stond. Als gevolg van de Golfoorlog kreeg Nederland dat jaar ook met een recordaantal vluchtelingen te maken voor wie opvang moest worden gezocht.

WO II

De meest opvallende documenten die iedereen voortaan vrij kan inkijken, zijn de oorlogsarchieven van koningin Wilhelmina. Tussen 1890 en 1948 was zij het staatshoofd van onze noorderburen, dus ook tijdens WO II.

De oorlogsjaren bracht ze door in ballingschap in Londen. Van daaruit bracht ze haar onderdanen radioboodschappen via Radio Oranje. Ze hield er ook een uitgebreide correspondentie op na. Daarbij deinsde ze er niet voor terug haar mening, opmerkingen en plannen op papier te zetten. De oorlogsarchieven zijn daarom van onschatbare waarde om te weten wat tijdens de oorlog door haar hoofd spookte.

De inventaris van alle stukken die vandaag zijn vrijgegeven, vindt u hier terug.

Meest gelezen