Homans: "Hoop dat België in 2025 niet meer bestaat"

N-VA-kopstuk Liesbeth Homans is ervan overtuigd dat bij de volgende regeringsvormingen grote stappen kunnen gezet worden naar de natuurlijk ontbinding van België. "Door de overdracht van veel meer bevoegdheden aan gewesten en deelstaten kan België misschien vanzelf verdwijnen", aldus Homans.

Liesbeth Homans heeft voor het programma "Over vijf jaar" vooruitgeblikt op de toekomst. De splitsing van België, het eerste artikel in het partijprogramma van de N-VA, zal volgens haar niet in 2020 gerealiseerd zijn.

Maar Homans wil dat er bij de volgende regeringsonderhandelingen in 2019 grote stappen in die richting worden gezet. "2020 is nog te vroeg, maar misschien bestaat België over tien jaar niet meer. Bij de volgende onderhandelingen in 2019 zal het niet om een zoveelste staatshervorming gaan", aldus Homans.

"De splitsing kan of een uitgebreide overdracht van bevoegdheden aan gewesten en deelstaten, zodanig dat België misschien vanzelf verdwijnt tegen 2025."

Meest gelezen