Francken verplicht cursus "omgaan met vrouwen" voor asielzoekers

In alle asielcentra in ons land komen er cursussen over "hoe omgaan met vrouwen". Theo Francken (N-VA) maakt zo'n opleiding verplicht voor de asielzoekers, schrijven de kranten van het Mediahuis. Volgens de staatssecretaris voor Asiel en Migratie is dat absoluut nodig. "Want de instroom van alleenstaande jongemannen is heel hoog en zij komen uit een cultuur die helemaal anders met vrouwen omgaat dan wij in het Westen", zegt Francken aan VRT Nieuws.

In de cursus zullen asielzoekers les krijgen over de basisprincipes over hoe ze moeten omgaan met vrouwen. "Het gaat om een aantal basisregels hoe de algemene en seksuele omgang in de westerse wereld gebeurt", legt Francken uit.

"Het gaat dan over het feit dat het normaal is dat vrouwen hier gaan werken en stemmen. Maar er wordt ook uitgelegd dat vrouwen hier kort gekleed op straat kunnen lopen en dat je vrouwen niet zomaar mag betasten."

De cursus is vooral gericht op mannen, maar ook vrouwen zal duidelijk gemaakt worden welke rechten ze hier hebben.

Francken krijgt alvast steun van oppositiepartij Groen, zo blijkt uit onderstaande tweet van Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

"Geen millimeter toegeven aan onze basiswaarden"

Helemaal nieuw is zo'n cursus niet. Onder meer in het asielcentrum van Kapellen krijgen asielzoekers al zo'n cursus, maar de staatssecretaris vindt het belangrijk dat dat nu verder wordt uitgebreid.

"Er komen namelijk heel veel alleenstaande jongemannen binnen. Zij komen vaak uit een cultuur waar er een strikte scheiding is tussen mannen en vrouwen en waar er nauwelijks contact gebeurt tussen de geslachten. Hier gebeurt dat veel losser en is er absolute gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is helemaal nieuw voor hen en het is heel belangrijk dat ze daar respect voor hebben. Daar geven we geen millimeter aan toe."

Volgens Francken legt hij de verplichte cursus nu niet plots op tafel na de incidenten in Keulen. "Ten eerste is het niet duidelijk of het daar om asielzoekers ging. Bovendien zijn we er al een hele tijd mee bezig. Zo staan er ook al een aantal zinnen over de omgang met vrouwen in het charter dat asielzoekers moeten tekenen als ze in een asielcentrum terechtkomen."

"Van in het begin duidelijk maken"

Vraag is wel of zo'n basiscursus veel zal verhelpen aan een ingebakken cultureel waardepatroon. "Maar je moet ergens beginnen", verdedigt Francken de maatregel. "Je moet zoiets duidelijk maken van in het begin."

"De rechten van vrouwen staan ook in mensenrechtenverdragen, maar wie leest dat en hoe kan je verwachten dat asielzoekers dat weten als ze hier aankomen? Het gaat vaak om laaggeschoolde mensen, analfabeten ook en dan moet je hen op alle mogelijke manieren onze principes duidelijk maken. Ik vind dat we veel harder moeten opkomen voor de essentie van onze democratische rechtstaat", aldus Theo Francken.

"Oppassen voor stigmatisering"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt in elk geval dat dergelijke begeleiding "heel hard nodig" is. "Zo'n cursus kadert binnen het heel noodzakelijke", klinkt het. Maar de organisatie waarschuwt tegelijk. "Er wordt nu in de communicatie heel sterk gefocust op een enge groep van mannen. Wij werken samen met veel mensen die net gevlucht zijn omdat ze strijden voor gelijke rechten tussen man en vrouw. Sommigen zijn dan ook gechoqueerd door de manier waarop naar hen gekeken wordt. Voor àlle vluchtelingen is er nood aan begeleiding en het is belangrijk om dat in brede zin aan te pakken."

De verplichte cursus stigmatiseert in geen geval bepaalde mensen, verzekert Francken dan weer. "Dat is zeker niet de bedoeling, maar er zijn natuurlijk wel incidenten geweest. Ik heb gisteren nog een Afghaan teruggestuurd na een aanranding van een 11-jarig meisje. Dat is geen dagelijks fenomeen, maar zeggen dat er geen incidenten gebeuren is de waarheid geweld aandoen."

Al aandacht voor omgang met vrouwen in onthaalklassen vluchtelingenkinderen

In het lessenpakket seksuele opvoeding van de onthaalklassen voor vluchtelingenkinderen is er sowieso al volop aandacht voor de manier waarop jongens met meisjes moeten omgaan. Dat zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Crevits dringt er extra op aan dat in die lessen het respect voor vrouwen de nadruk krijgt. In het secundair onderwijs zitten ruim 3.300 kinderen van vluchtelingen in onthaalklassen.

Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid, heeft overigens een website in verschillende talen waar meer uitleg wordt gegeven over lichaam en seksualiteit.