Dewael wil debat over karakter van de staat en de funda­mentele grondwaarden

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael wil een debat in de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet over het karakter van de staat en de fundamentele grondwaarden van de samenleving. In een brief aan commissievoorzitter Peter De Roover vraagt hij een "inleidend verslag op parlementair initiatief". Het bureau van de commissie zal zich hierover buigen, besloot de commissie.

Volgens Dewael is 2015 "op verschillende manieren een kantelmoment geweest voor de bewustwording dat onze maatschappij nood heeft aan een diepgaand debat over wat ons bindt in dit land: over waar onze rechten en vrijheden op gebaseerd zijn, over de rol van de democratie, over de rechtsstaat". Hij verwijst ook naar de asiel- en migratiecrisis die vorig jaar startte. De nieuwkomers brachten niet alleen hun talenten mee, maar ook hun eigen identiteit, aldus de Open VLD'er. Hij vindt het nodig om in de diverse samenleving elementen te zoeken die ons binden en waar we elkaar aan kunnen houden.

"Grondwaarden samenleving onvoldoende herkenbaar"

Het probleem dat zich volgens Patrick Dewael stelt, is dat de grondwaarden van onze samenleving wel impliciet in de grondwet vervat zitten, maar onvoldoende herkenbaar en duidelijk zijn voor alle medeburgers. "Die normen en waarden zijn universeel en seculier, opdat iedereen er zich in zou kunnen herkennen. We mogen dus ook niet aarzelen deze expliciet te benoemen in onze meeste fundamentele wet, de grondwet", luidt het in de brief.

Hoorzittingen met experts

Patrick Dewael stelt voor een reeks hoorzittingen te houden of adviezen van experts in te winnen om antwoorden te vinden op vragen zoals: in hoeverrre is de scheiding tussen geloof en staat in de grondwet voldoende duidelijk? In hoeverre kan in de grondwet worden bepaald dat de wet altijd boven een religieus of levensbeschouwelijk voorschrift staat? Wat zijn de fundamentele grondwaarden van de samenleving? Hoe kunnen zij uitdrukkelijker naar voren worden gebracht in onze grondwet?

Meest gelezen