Febiac wil slimme kilometerheffing voor iedereen vanaf 2020

Automobielfederatie Febiac en Traxio (het voormalige Federauto) willen een slimme kilometerheffing voor iedereen vanaf 2020. De mobiliteitsfiscaliteit moet volgens hen worden hervormd "tot een doelmatig sturend instrument ter bevordering van een betere en duurzame mobiliteit".

Volgens recente transportvooruitzichten van het Planbureau zou het personenvervoer tegen 2030 groeien met 11 procent en het goederenvervoer met 44 procent bij ongewijzigd beleid. Op de weg vertaalt zich dat in 22 procent extra verkeer, waardoor tijdens de spits de gemiddelde snelheid met 24 procent zou dalen tegen 2030.

Om een verkeersinfarct te vermijden, moet volgens Febiac en Traxio worden gewerkt op zowel de vervoervraag als het -aanbod. "Langs aanbodzijde zijn extra inspanningen om ons wegennet te optimaliseren en te moderniseren broodnodig, maar dat volstaat niet om de congestie in te dammen. Ook op de vervoers- en verkeersvraag moet kunnen worden gestuurd en dat kan door onze mobiliteitsfiscaliteit te hervormen en te moderniseren", klinkt het.

De organisaties willen dat er een verschuiving komt van de autokoper en -bezitter die betaalt, naar de vervuiler en gebruiker die betaalt. Cruciaal daarin is volgens hen dat de nakende kilometerheffing voor zware vrachtwagens uitgebreid wordt naar een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen.

Eén slimme kliometerheffing kan dan de BIV, verkeersbelasting en idealiter ook de accijnzen vervangen. Daarbij moet er tariefdifferentiatie komen naar tijd, plaats, CO2-uitstoot en milieuprestaties van het voertuig, met piektoeslag, sociale compensatie voor lage inkomens en incentives voor een hogere bezettingsgraad per voertuig (carpooling). Beide organisaties vragen om dit tot dé prioriteit te maken van de volgende verkiezingen, regeerakkoorden en beleidsinitiatieven.

Meest gelezen