De Wever plaatst confederalisme weer op de agenda

De N-VA van Bart De Wever wil het communautaire weer "operationaliseren". Hendrik Vuye treedt af als fractieleider in de Kamer om met Kamerlid Veerle Wouters wetteksten rond het confederalisme uit te werken. Veel heeft te maken met druk vanuit de Vlaamse beweging.

De mededeling die Bart De Wever vandaag verspreidde, komt niet uit de lucht gevallen. Binnen de Vlaamse beweging leeft al langer ongenoegen over het gebrek aan communautair profiel van N-VA. Maar dat, zegt De Wever, is het "offer" dat is gemaakt om tot een regering met MR toe te treden en het land socio-economisch te hervormen. 

Ondertussen is het tijd om dat profiel weer aan te scherpen, meent de voorzitter. Binnen de partij zullen twee experten - Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters - wetteksten voorbereiden "om het institutionele opnieuw te operationaliseren." Vuye neemt daarvoor zelfs ontslag als fractieleider in de Kamer. 

Dat "institutionele" verwijst naar het confederalisme. "Een communautaire standstill betekent niet dat de Vlaamse Beweging moet stilstaan", zegt De Wever. "Laat staan dat de ideeënstrijd moet gestaakt worden. Het dialectische proces van het formuleren van these en antithese gaat door. En als partij mogen wij in dat debat niet ontbreken."

Volgens De Wever moet dat verder gaan dan enkel dat confederalisme. "Het is niet enkel de bedoeling om de N-VA-congresteksten rond confederalisme in wetteksten te vertalen en het communautaire discours te verdiepen. Zij moeten ook nieuwe en academische voorstellen formuleren, die breder gaan dan de partijpolitiek. En waarmee zij in dialoog treden met de samenleving."

De partners in de socio-economische regering hoeven zich geen zorgen te maken. "We zullen die wetteksten uiteraard niet indienen", zo gaat het in De Wevers omgeving. "Maar we willen wel voorbereid zijn als het moment is aangebroken." Een datum wordt daar niet op geplakt, maar een N-VA-congres kan die teksten ondertussen wel goedkeuren.

Meest gelezen