"Komst grote groepen jonge mannen bedreigt bevolkingsevenwicht"

De meerderheid van de asielzoekers die naar Europa komen bestaat uit jonge, ongehuwde en niet-begeleide mannen. Dat leidt in een land als Zweden nu al tot een verstoring van de geslachtsverhoudingen, zegt de Amerikaanse politicologe Valerie Hudson in een opiniebijdrage in De Standaard. Hudson verwijst naar Canada waar sinds alleenstaande, mannelijke asielzoekers sinds november geweigerd worden.

Bij de 1,2 miljoen vluchtelingen die vorig jaar in Europa zijn aangekomen, zijn er opvallend veel jonge, ongehuwde, niet-begeleide mannen. Volgens Valerie Hudson, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Bush School of Government and Public Service aan de Texas A&M University is deze tendens niet zonder gevaar.

Hudson verwijst naar Zweden dat van alle Europese landen verhoudingsgewijs het grootste aantal asielzoekers heeft opgenomen. Waar de nieuwkomers in Zweden tot november vorig jaar voor 71 procent uit mannen bestonden, is dat cijfer de voorbije maanden gestegen tot 90 procent.

Scheeftrekking

Uit cijfers van de Zweedse overheid blijkt dat vorig jaar dagelijks gemiddeld 90 niet-begeleide minderjarige jongens het land binnenkwamen, tegenover 8 niet-begeleide minderjarige meisjes. Een fors onevenwicht, dat doorgetrokken naar de voltallige zeventienjarige Zweedse bevolking een scheeftrekking oplevert van 123 jongens voor 100 meisjes. In China, dat op dat vlak een bedenkelijke reputatie heeft, is die verhouding 117 jongens voor 100 meisjes, aldus Hudson.

Gezien de aanhoudende vluchtelingenstroom en het feit dat de alleenreizende minderjarigen steeds jonger worden, zal deze tendens zich bovendien voortzetten, aldus Hudson.

Geweld

Een maatschappij met een overwicht aan mannen valt vaker ten prooi aan (seksueel) geweld en criminaliteit. Bovendien raken heel wat mannen niet aan een partner, hetgeen de nodige psychologische problemen veroorzaakt. Ook de prostitutie zou evenredig daarmee stijgen.

Canada als uitzondering

Het enige land dat zich tot nog toe hierover zorgen heeft gemaakt, is Canada, zegt Hudson. De nieuwe Canadese regering onder leiding van premier Justin Trudeau laat sinds begin dit jaar enkel nog vrouwen, begeleide kinderen en gezinnen toe uit Syrië. Alleenreizende minderjarige en volwassen mannen mogen het land niet meer binnen.