Galant wil dat beëdigd NMBS-personeel kan optreden tegen rokers

Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) wil beëdigd NMBS-personeel de mogelijkheid geven om op te treden tegen rokers op de trein, in stations en op de perrons. Dat zegt de minister in haar antwoord op een parlementaire vraag van Yoleen Van Camp (N-VA). De NMBS merkt op dat het probleem zich de facto enkel stelt in stations en op perrons.

Momenteel zijn treinbegeleiders en sommige leden van het stationspersoneel "beëdigd" door een rechtbank. Alhoewel zij geen politiepersoneel zijn, machtigt het afleggen van de eed hen wel om de reizigers te verzoeken hun identiteitskaart te overhandigen en rechtsgeldige pv's op te maken voor een aantal inbreuken op het spoorwegdomein zoals het niet-bezit van een geldig vervoersbewijs, agressie, het bevuilen van installaties en dergelijke.

Wat het geldende rookverbod betreft op de treinen van de NMBS, in stationsgebouwen en op perrons beperkt hun bevoegdheid zich echter tot het meedelen van het verbod op roken. "Ze kunnen slechts een pv opmaken als het roken gepaard gaat met vervuiling", aldus Galant. Een KB bij de wet van 22/12/2009, die het roken op een aantal plaatsen verbiedt, stipuleert immers dat de inbreuken op deze wet worden vastgesteld door ambtenaren van FOD Volksgezondheid.

Galant vraagt haar administratie en minister Maggie De Block (Open VLD) van Volksgezondheid om de mogelijkheid te onderzoeken, zodat beëdigd NMBS-personeel ook inbreuken op vlak van rookwetgeving zou kunnen vaststellen.

In een reactie laat NMBS-woordvoerder Bart Crols weten dat het bovenstaande enkel geldt in de stations, maar dat treinbegeleiders op de trein wel degelijk overtredingen op de rookwetgeving kunnen vaststellen en een boete uitschrijven. "Dit is het gevolg van het feit dat de vervoersvoorwaarden, die je als treinreiziger geacht bent na te leven, een verbod op roken in de trein opleggen. In de stations kunnen de beëdigde ambtenaren dergelijke vaststellingen inderdaad niet doen, behalve als er bijvoorbeeld door assen afkomstig van de sigaret schade wordt toegebracht aan het gebouw", aldus Crols.