Opel België ontkent met klem aanpassing van software

Opel Belgium verwerpt met klem de aantijging van de VRT-nieuwsdienst dat Opel-dealers in het geheim de software aanpassen in de Zafira Tourer met 1.6-dieselmotor, waardoor de emissiewaarden van deze voertuigen wijzigen. Dat zegt Opel in een persbericht. Eerder had woordvoerder Michel Retour al ontkend dat er een technische aanpassing aan de gang is. Opel plaatst ook vraagtekens bij de testgegevens die tv-collega Luc Pauwels heeft verzameld.
AP2013

De vermelde technische aanpassing 15-P-044 heeft niets te maken met het aanpassen van emissieniveaus, zo zegt Opel. Ook werd geen enkele andere terugroepactie gelanceerd in 2015 om betere emissiewaarden te realiseren. Volgens Opel werd de technische update 15-P-044 overigens besproken met de Duitse instantie voor typegoedkeuring KBA.

Opel wijst erop dat het testen van emissies bij voertuigen een zeer complexe aangelegenheid is. De gegevens die door "Emissions Analytics" zijn gecommuniceerd,  geven volgens Opel onvoldoende informatie om de resultaten te analyseren, bijvoorbeeld over de manier waarop de NEDC-(New European Driving Cycle) en de RDE-testen (Real Driving Emissions) zijn uitgevoerd. "We hebben ook meer informatie nodig over de historiek van de geteste voertuigen", zegt Opel. "Emissions Analytics" heeft zelf gewaarschuwd dat hun testen kunnen afwijken van het protocol van de officiële testprocedures, zo zegt Opel nog.

"Zoals we reeds meerdere malen hebben meegedeeld in de voorbije maanden, bevestigen we dat de door GM ontwikkelde software geen functies bevat die detecteren of een voertuig een emissietestcyclus ondergaat", zegt Opel.

Opel wijst er ook op dat het daar bovenop in december al heeft meegedeeld dat het op eigen initiatief een volgende stap zal zetten om te voldoen aan toekomstige emissie-normen, zowel op het gebied van CO2 als van stikstooxiden (NOx). Met ingang van de zomer 2016 zal Opel, bovenop de resultaten van de huidige officiële verbruiks- en emissietests, ook het verbruik volgens de 'Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure'-cyclus (WLTP) publiceren, aldus de autofabrikant.

Ook zijn dieselingenieurs recent begonnen met een initiatief tot verbetering van de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) voor dieselmotoren om de uitstoot van NOx meer te reduceren, zegt Opel. Opel zegt dat het dit proactief en op eigen initiatief doet, ter voorbereiding op de zogeheten 'Real Driving Emissions'-wetgeving (RDE), die in 2017 wordt ingevoerd. Opel zet zich in voor zijn klanten en voor "maximale duidelijkheid en transparantie", zo besluit het persbericht.

Ook woordvoerder ontkent

Eerder had ook Opel-woordvoerder Michel Retour in "Het journaal" al gezegd dat er geen technische actie aan de gang is in verband met uitstoot of het aanpassen van de motorsturing.

Tegelijk trok hij ook de waarde van de testgegevens in twijfel. "De emissiewaarden meten is een ingewikkelde zaak. Met deze enquête hebben we niet genoeg informatie om een duidelijk beeld over de tests te krijgen en over de manier waarop die zijn gevoerd. Er wordt gezegd dat de gevolgde procedure niet conform is aan het protocol van de officiële emissiemeting."

"Er is een duidelijk verschil (voor en na de software-update, nvdr.), maar er zijn ook verschillen tussen de twee geteste auto's. Daarover wil ik mij niet uitspreken. Ik heb die enquête naar mijn hoofdzetel in Duitsland gestuurd en ze proberen de zaak daar te analyseren."