Oxfam-Wereldwinkels protesteert tegen TTIP-akkoord

Oxfam-Wereldwinkels voert vandaag actie tegen het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), een internationaal handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie. Oxfam-Wereldwinkels protesteert tegen het geheime karakter van de onderhandelingen over dit handelsakkoord. Daarnaast is Oxfam-Wereldwinkels erg bezorgd over de gevolgen van het akkoord voor de ontwikkelingslanden in het Zuiden. "TTIP, niet in onze naam!", luidt de slogan van de campagne.

"De Europese Commissie en de VS onderhandelen achter gesloten deuren over een handels- en investeringsovereenkomst, het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag", aldus Oxfam-Wereldwinkels. "Maar weet iemand eigenlijk juist wat er daar allemaal op tafel ligt? En weet de burger welke positie "zijn" EU-parlementslid erover inneemt? Nee dus."

"Wat er besproken wordt, is niet publiek bekend", stelt Oxfam-Wereldwinkels. "Een praktijk die naar verluidt gebruikelijk is in de VS. Niet enkel het grote publiek is niet op de hoogte, ook de verkozen EU-parlementsleden weten amper meer. Toch iets om ons zorgen over te maken? Nochtans gaat het hier niet over een of ander fait divers. Twee economische grootmachten leggen nieuwe spelregels vast voor hun handel. En bepalen meteen ook wie waar de vruchten die hun markten bieden, kan plukken."

"En niemand kan vertellen hoe dit handelsverdrag het lot van de Malinese katoenproducent of de Mexicaanse melkveehouder zal beïnvloeden", gaat Oxfam-Wereldwinkels verder. "Met onze actie stellen we minstens het proces aan de kaak. Een parlement of een democratie die naam waardig, kan dit proces niet tolereren. Wat de dames en heren eurocommissarissen aan het bedisselen zijn, doen ze niet uit onze naam."

Meest gelezen