150 jaar vriendschap: Japan een heel jaar lang in de kijker

België en Japan vieren dit jaar de 150e verjaardag van hun diplomatieke betrekkingen die in 1866 werden gevestigd. De FOD Buitenlandse Zaken en het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken willen van deze gelegenheid gebruikmaken om te onderstrepen wat beide landen met elkaar gemeen hebben, namelijk de vriendschapsbanden versterken en culturele uitwisseling stimuleren.

Toen in 1867 keizer Meiji aan de macht kwam -en daarmee een einde maakte aan de macht van de shoguns of krijgsheren in Japan- betekende dat ook het einde van het eeuwenlange isolationisme van het land.

Eeuwenlang hadden alleen de Nederlanders (met de Verenigde Oost-Indische Compagnie) en Chinese handelaars het recht om -op zeer beperkte schaal- handel te drijven met Japan. De volgende 25 jaar zou Japan zich ontpoppen van feodale staat tot geïndustrialiseerde mogendheid, het eerste Aziatische land dat daarmee op de trein van het westen sprong.

Daarvoor kwam het gretig kijken naar het westen. Nadat ons land in 1868 een vriendschapsverdrag had ondertekend, betekende dat het startschot voor een hele reeks Japanse handelsmissies. Maar ook Japanse studenten kwamen hier onze politieke en financiële instellingen bestuderen.

Op artistiek gebied werd rond de eeuwwisseling een belangrijke inspiratiebron voor de Art Nouveau beweging en later ook voor "les XX". Heel wat keramisten maar ook schilders als Théo van Rysselberghe, Félicien Rops en James Ensor lieten zich door het "japonisme" inspireren.

Belgische auteurs als Maeterlinck, Verhaeren en Rodenbach werden dan weer gretig vertaald en gelezen in Japan. De relaties namen een diepe duik vanaf de jaren 30 en werden maar langzaam aan hersteld na de overgave van Japan in 1945.

Vanaf de jaren 60 werd ons land één van de eerste landen waar Japan in investeerde. Zo is de Honda-fabriek in Aalst (1962) de eerste grote vestiging van een Japans bedrijf in Europa.

Evenementen in teken van Japan

Om 150 jaar vriendschap tussen beide landen te vieren, staan een heel aantal evenementen dit jaar in het teken van Japan. Zo is Japan gastland op het Vakantiesalon op de Heizel (4-8 februari), maar ook op de 5-jaarlijkse Floraliën in Gent (22 april-1 mei) en het Stripfestival in Brussel (september). Ook het Bloementapijt in Brussel (12-15 augustus) staat in het teken van Japan.

Voort zijn er op verschillende plekken tentoonstellingen en concerten, maar komen er ook "Japan-dagen" in Brugge (24-26 juni) en een speciale week in Bozar in Brussel (8-13 oktober).

Ook op 11 maart is er extra aandacht voor Japan, op die dag wordt de tsunami herdacht -dit jaar 5 jaar geleden- in de Japanse tuin in Hasselt en met een benefietconcert in het Flagey gebouw in Brussel. Het volledige programma vindt u op: www.be.emb-japan.go