"Nieuwe waterfactuur benadeelt wie er alleen voor staat"

Volgens de SP.A worden alleenstaanden benadeeld door de hervorming van de waterfactuur. Sinds 1 januari is een progressief tarief ingevoerd op het waterverbruik. Enerzijds betaal je meer als je meer verbruikt, maar anderzijds is er een systeem van een vast recht, gecombineerd met kortingen per gedomicilieerde. Vlaams parlementslid Rob Beenders (SP.A) pleit voor een single-toets bij de hervorming van de drinkwaterfactuur.

Sinds 1 januari wordt de waterfactuur op een andere manier berekend. Het is de bedoeling dat je minder betaalt als je minder verbruikt. Maar slechts een deel van je waterfactuur wordt berekend op basis van je verbruik, want er geldt ook een vast recht van 100 euro per adres: 50 euro is voor de drinkwaterproductie, 30 euro voor de afvoer van afvalwater en 20 euro voor waterzuivering.

Onrechtvaardig, vindt de SP.A. In het radioprogramma "Hautekiet", op Radio 1, getuigden verschillende alleenstaanden dat ze dit jaar fors meer zullen betalen in vergelijking met vorig jaar.

Vlaams minister Schauvliege had beter een single-toets ingevoerd, vindt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A). "Zij geeft een korting per gedomicilieerde. Als je als alleenstaande naast een gezin van 4 personen woont, dan betaalt de alleenstaande al 80 euro omdat die maar 20 euro korting krijgt. Het gezin naast je betaalt 20 euro. Het grote verschil zit in de kortingen. Ze hadden een single-toets moeten toepassen op de hervorming van de waterfactuur. Dan had je een heel ander verhaal gekregen."

"Het probleem van minister Schauvliege is dat ze uitgaat van een standaardgezin met twee kinderen", zegt Beenders in "Hautekiet". "Ze gaat aan de realiteit voorbij dat het aantal singles en alleenstaanden alleen maar is toegenomen." Volgens Beenders bestaan 848.714 van de 2,7 miljoen Vlaamse gezinnen vandaag uit één persoon en zijn er daarnaast 223.582 eenoudergezinnen.

"Het is dus absoluut niet meer van deze tijd te denken dat een Vlaams gezin bestaat uit mama, papa en kindjes", geeft hij mee.

Herbekijken of niet?

Vlaams Parlementslid Valerie Taeldeman zei in "Hautekiet" dat de nieuwe tariefstructuur zou worden herbeken, mocht dat nodig blijken.

"Eigenlijk moeten we niet wachten op een evaluatie volgend jaar", vindt Rob Beenders. "Dat de laagverbruikers meer zouden betalen, wisten we een half jaar geleden ook al." Hij betreurt dat het zo ver is moeten komen.

Wil u weten hoe veel u ongeveer zal moeten betalen? Dan kan u een simulatie maken van uw waterfactuur op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.