"Ontdubbeling spoorlijn Kortrijk-Poperinge kost 130 miljoen"

De ontdubbeling van spoorlijn 69 Kortrijk-Poperinge, kost volgens minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) 130 miljoen euro. Dat antwoordde ze aan CD&V-Kamerlid Roel Deseyn, die erop had aangedrongen om tijdens de nakende renovatiewerken meteen werk te maken van een tweede spoor.

Vanaf 27 februari zijn er tussen Menen en Ieper grote renovatiewerken gepland aan de spoorlijn 69, goed voor een investering van 6,5 miljoen euro. De werken, die zullen plaatsvinden in het weekend, leggen meteen enkele pijnpunten bloot van het traject dat ter hoogte van Komen over één lijn moet. De treinen kunnen blijven rijden maar wel mits verschuivingen van de dienstregeling. Wanneer dat niet mogelijk is zullen vervangende busdiensten worden ingelegd.

"De moeilijke organisatie van de werken is helaas tekenend voor de moeilijke bereikbaarheid van en mobiliteit in en naar de Westhoek", vindt Deseyn, die begin 2015 de werken reeds aanhaalde als unieke opportuniteit om te voorzien in een dubbel spoor over de volledige lijn 69: "Gezien de lijn toch dringend aan renovatie toe was en hinder door werken onoverkomelijk is, kon dit moment aangegrepen worden om meteen een structurele oplossing te bieden voor de moeilijke ontsluiting van de steden en gemeentes in de Westhoek. Lijn 69 is immers het enige spoor dat de Westhoek verbindt met de rest van de wereld."

Minister Galant gaf te kennen dat ook de NMBS een ontdubbeling wil, maar dat het budget nog moet opgemaakt worden. Voorlopig worden de werken geraamd op 130 miljoen euro. Een hoog kostenplaatje omdat er op dit traject niet minder dan 25 overwegen zijn die best vervangen worden door volwaardige alternatieven.

Roel Deseyn roept de provinciale en streekactoren op om de vraag naar de investeringswerken te ondersteunen. Ook Voka uitte zich vorige week nog als vragende partij. Galant gaf nog te kennen dat er van eliminatie van de spoorlijn geen sprake is, ook al worden de stations langs de lijn stelselmatig verder ontmanteld.