Afdeling longtransplantatie UZ Leuven krijgt schenking van 250.000 euro

Een Nederlandse familie heeft een som van 250.000 euro geschonken aan de afdeling longtransplantatie van het UZ Leuven. Het ziekenhuis spreekt van een broodnodige injectie, nu het voor research almaar meer is aangewezen op bijkomende financiële bijdragen, zoals giften van particulieren.

De Nederlandse familie, die eerder al aanzienlijke bedragen aan het longtransplantatieteam van het UZ Leuven schonk, doet de gift uit erkentelijkheid aan het onderzoeksteam.

"De gift van een kwart miljoen euro is een belangrijke steun voor de voortzetting van onderzoeksprojecten die de kans op genezing of langere overleving met betere levenskwaliteit bevorderen", zo klinkt het in de mededeling.

Concreet zal het geld gebruikt worden voor onderzoek naar de mechanismen van chronische afstoting na een longtransplantatie, om zo in de toekomst afstoting te vermijden.

"Steeds meer aangewezen op giften van particulieren"

Het UZ Leuven is naar eigen zeggen steeds meer aangewezen op onder meer giften van particulieren om aan research te kunnen doen.

De aanslepende economische crisis doet de inkomsten dalen, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld instrumenten, medisch materiaal en medewerkers de voorbije jaren sterk stegen.

"In Nederland zijn schenkingen al langer een traditie; in ons land is dat veel minder het geval", aldus het ziekenhuis.