Brusselse handelaars naar rechter tegen gewijzigde circulatieplan

De handelaars van het Brusselse centrum vinden dat de wijzigingen aan het circulatieplan geen verbetering zijn. Met name de boetieks in de Dansaertstraat blijven naar eigen zeggen onder dat plan lijden. Ruim honderd handelaars trekken naar de rechter. Dat staat te lezen op brusselnieuws.be

De handelaars van het centrum bereiden een gezamenlijke procedure voor de rechtbank van eerste aanleg voor. Ze eisen een schadevergoeding voor de omzetdaling, die ze op 20 tot 30 procent schatten.

"We rekenen op minstens 100 à 200 deelnemers", zegt Alain Berlinblau, voorzitter van de handelaarsvereniging van het centrum. In oktober kondigden de handelaars al eens gerechtelijke stappen aan. De wijzigingen aan het circulatieplan veranderen niets aan die intentie, zegt Berlinblau aan brusselnieuws.

"De wijzigingen zijn zelfs een verslechtering. De auto's die van de Jacqmainlaan komen zullen binnenkort niet meer over het de Brouckèreplein kunnen. Dat is nefast, want dat verkeer kon rechtstreeks de Philipsparking en Parking 58 in en dan naar de winkels."

"Kapitaalkrachtiger publiek blijft weg"

Dansaertpionier Sonja Noël, van de winkel Stijl, getuigt bij dat vooral de winkels met een wat kapitaalkrachtiger publiek lijden onder het nieuwe circulatieplan. "De ontwerpers en duurdere boetieks kunnen niet alleen van het Brusselse publiek leven. Veel van onze klanten komen uit de westrand of uit het hele land met de auto. Ik hoor van veel collega's dat ze 20 procent minder omzet hebben."

Ook voor Noël is het gewijzigde circulatieplan geen verbetering. Naast het plan zelf speelt voor de uitbaatster van Stijl ook de communicatie een rol. "De indruk rees dat het stadscentrum niet meer met de auto bereikbaar was. En dat is niet helemaal juist."

"Plan wordt voortdurend geëvalueerd"

Schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) geeft geen commentaar over de rechtszaak, maar haar woordvoerder benadrukt dat het plan voortdurend geëvalueerd wordt.

"We kunnen alleen verwijzen naar de communicatie die we hebben meegegeven bij het voorstel van de wijzigingen aan het circulatieplan. Zowel burgemeester Yvan Mayeur als Els Ampe heeft er toen op gewezen dat de klachten van de handelaars gegrond waren en dat leidde tot aanpassingen aan het plan, zoals het openstellen van het De Brouckèreplein naar de Adolphe Maxlaan."

"Het plan wordt voortdurend geëvalueerd, dit zijn een aantal aanpassingen die we hebben doorgevoerd begin januari, omdat er geen reden was om daarmee te wachten. De testfase duurt nog tot eind februari, begin maart, dus tot dan zijn er aanpassingen mogelijk. Er is nog niets afgesloten", benadrukt de woordvoerder van Els Ampe.