Cassatie ziet geen reden om arrest wraking rechters Aquino-proces te verbreken

Het Hof van Cassatie ziet geen reden om het arrest te verbreken dat het Antwerpse hof van beroep had uitgesproken over het wrakingsverzoek van de weduwe van Silvio Aquino. De vrouw had de rechters van de Hasseltse correctionele rechtbank die het dossier-Aquino behandelden, gewraakt, maar het hof van beroep had dat wrakingsverzoek verworpen.
Archieffoto van het proces

De advocate van de vrouw had het wrakingsverzoek op 15 september neergelegd omdat ze vreesde dat de rechters niet meer onpartijdig konden oordelen. De drie rechters weigerden om zelf een stap opzij te zetten, waardoor het hof zich over het wrakingsverzoek moest buigen. De advocate had daarin een aantal grieven uiteengezet.

Zo had ze het gevoel dat de rechters in Hasselt het haar onmogelijk maakten om het verweer van haar cliënte te voeren. Ze had hen namelijk tevergeefs gevraagd om de drugszaak uit te stellen, omdat de vrouw van Silvio Aquino niet in staat is om het proces bij te wonen na de moord op haar echtgenoot.

De advocate struikelde ook over een grapje van een van de rechters op de zitting van 9 september, waaruit volgens haar een schijn van partijdigheid bleek, en vond voorts dat het openbaar ministerie druk uitoefende op de rechtbank. Ten slotte had ze ook nog verwezen naar een incident op de zitting van 14 september waaruit een zekere vooringenomenheid van de rechters ten aanzien van het openbaar ministerie zou blijken.

Het Antwerpse hof van beroep oordeelde dat alle opgeworpen grieven "niet van die aard zijn om een partijdigheid of schijn van partijdigheid geloofwaardig te maken, laat staan te bewijzen" en het Hof van Cassatie ziet geen reden om dat arrest te verbreken.