EU-Parlement: vergoeding voor landen benadeeld door onwettige belastingafspraken

Wanneer de Europese Commissie beslist dat een lidstaat illegale belastingvoordelen moet terugvorderen van een bedrijf, zou dat geld overgemaakt moeten worden aan de Europese begroting of aan andere, benadeelde lidstaten. Die stelling heeft het Europees Parlement ingenomen.

In zijn rapport over het Europese mededingingsbeleid focust de Duitse christendemocraat Werner Langen onder meer op het onderzoek dat de Commissie voert naar de fiscale rulings die multinationals in de meeste lidstaten genieten. Die kunnen volgens de Commissie de concurrentie verstoren. Zo trad de Commissie vorige week op tegen de Belgische overwinstrulings. België moet zo'n 700 miljoen euro terugvorderen van meer dan dertig multinationals.

In het rapport verzoekt Langen de Commissie om de regels aan te passen, zodat "de bedragen die na een overtreding van de belastinggerelateerde staatssteunregels worden geïnd, worden overgemaakt aan de lidstaten die onder de aantasting van hun belastinggrondslag te lijden hadden, of aan de Europese begroting, en niet aan de lidstaat die de illegale staatssteun van fiscale aard heeft toegekend, zoals momenteel gebeurt, aangezien deze regel extra prikkels creëert voor belastingontduiking".

Het rapport is in het Europees Parlement met 500 tegen 137 stemmen bij 73 onthoudingen goedgekeurd. De N-VA-Europarlementsleden stemden tegen. "Het rapport zou over het Europese mededingingsbeleid moeten zijn. In de praktijk blijkt het echter vooral over het belastingbeleid te gaan en op dat vlak voorstellen te bevatten die wij niet delen", stelt Sander Loones vast.

Volgens Loones lijkt het rapport de onafhankelijkheid van de Commissie in haar concurrentiebeleid niet te respecteren. "Het Parlement waant zichzelf de mededingingsautoriteit, met ingrijpende aanbevelingen voor specifieke dossiers." Er worden volgens het Europarlementslid ook vragen gesteld bij het doel dat het halfrond met deze aanbeveling nastreeft. "Probeert het Parlement zo langs de achterdeur een Europese begroting uit te bouwen, is dan de vraag die weerklinkt."