Grotere vraag bij bewakingsfirma's tot illegaal fouilleren

Sinds de terreurdreiging krijgen agenten van Securitas, het grootste bewakingsbedrijf van ons land, almaar vaker de vraag om mensen systematisch te fouilleren. Dat schrijft De Tijd. Nochtans is het voor bewakings­agenten verboden om iedereen op een bepaalde plaats aan een controle te onderwerpen. Securitas vraagt nu om de bewakingswet aan te passen voor crisissituaties.

Securitas krijgt wel eens van burgemeesters en politieagenten de vraag om iedereen op een bepaalde plaats te controleren. "Maar strikt genomen is het dus illegaal", zegt Gerrit Bellon van Securitas Belgium. "We gaan het dan ook niet doen. Enkel in extreme omstandigheden zou dat wat ons betreft moeten kunnen. Dat is concreet voorgekomen bij dreigingsniveau 4. We merkten dat daar toch behoefte aan was, om onder zeer strikte omstandigheden en op heel bepaalde ogenblikken dat te doen. Maar vandaag kan dat dus niet."

Securitas vraagt dat de bewakingswet wordt aangepast voor crisissituaties. Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) zal de vraag van Securitas pas later dit jaar worden bekeken.