Laaggeschoolde jongeren profiteren niet mee van economische heropleving

Laaggeschoolde jongeren (tot 25 jaar) vinden het nu veel moeilijker om een job te vinden dan voor de economische crisis. Jongeren die een beter diploma kunnen voorleggen, zeggen dat ze nu net gemakkelijker aan werk geraken. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door het Planbureau, waar Le Soir over schrijft.

Tussen 2002 en 2007 vonden mensen die enkel een diploma lagere school behaalden gemiddeld na 9 maanden werk, tegenover 13 maanden vandaag. Dit in tegenstelling tot jongeren met een masterdiploma. Waar het voor de crisis gemiddeld genomen 4,5 maanden duurde eer de eerste job binnen was, kunnen ze nu al na drie maanden aan de slag.

Het onderzoek haalt de sterk toegenomen vraag naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten door de technologische vernieuwingen tijdens de crisis aan als een van de redenen.