Nog nooit zo weinig criminele feiten in ons land

De Belgische politie heeft nog nooit minder criminele feiten geregistreerd. Zo was er in het eerste kwartaal van vorig jaar een daling van ruim 12 procent. Dat schrijft De Tijd. De "crime drop" is overigens in heel West-Europa op te merken, zegt criminoloog Brice De Ruyver (UGent).

In het eerste trimester van vorig jaar telde de politie over heel ons land 216.878 criminele feiten, gaande van fietsdiefstallen tot gewapende overvallen. Dat cijfer was nooit eerder zo laag. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2014 registreerde de politie nog 247.895 feiten. Het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) bevestigt de cijfers.

Hoogleraar criminologie Brice De Ruyver merkt in de krant op dat er over heel West-Europa een daling is van de criminaliteitscijfers. "Er is internationaal sprake van een "crime drop"."

Meerdere deelverklaringen

Eén enkele verklaring is er niet, maar De Ruyver ziet wel meerdere elementen die de daling kunnen verklaren. Zo was er in januari vorig jaar, na de grote antiterreuroperatie in Verviers, een verhoogd dreigingsniveau en dus ook een verhoogde bewaking van mogelijke doelwitten van terrorisme, ook door militairen. "Criminelen denken twee keer na als de sociale controle zo drastisch verhoogt."

Een andere verklaring is volgens De Ruyver dat de meeste criminaliteit gepleegd wordt door personen uit de leeftijdscategorie 15-16 jaar tot 30-35 jaar. Die generatie blijkt nu minder op straat te komen, omdat ze bv. meer computerspellen speelt.

Subjectieve onveiligheidsgevoel

Maar De Ruyver plaatst ook een kanttekening bij de cijfers. "De vraag blijft of de cijfers een getrouw beeld van de criminaliteit geven. Met de verhoogde terreurdreiging voor politiekantoren deden slachtoffers van fietsdiefstallen of zakkenrollers misschien niet de moeite om de feiten aan te geven. Omdat ze zich geen illusie maakten dat ze hun spullen ooit zouden recupereren."

De Ruyver pleit dan ook voor een "veiligheidsmonitor", die naast de objectieve cijfers ook het subjectieve onveiligheidsgevoel in kaart brengt. "Maar die monitor is er door geldgebrek niet meer sinds 2008."