Overal Netflix? Europees Parlement zegt ja

Ook het Europees Parlement spreekt zich uit tegen geoblocking, waarbij abonnementen op bijvoorbeeld Netflix in het buitenland niet werken. In een resolutie over de vervolmaking van de digitale eenheidsmarkt heeft een ruime meerderheid van het halfrond in Straatsburg de Europese Commissie opgeroepen om een einde te maken aan de "ongerechtvaardigde" blokkering van content om geografische redenen.

Het afschermen van de online toegang tot goederen en diensten op basis van een IP-adres of het land van uitgifte van een kredietkaart moet stoppen, zo stellen de Europarlemenstleden in de resolutie. Ze tonen zich alvast tevreden dat de Commissie eind vorig jaar met haar voorstel over de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten "een eerste stap" in die richting zette. Nu stuiten consumenten soms op de onaangename verrassing dat online aangekochte films, series, muziek of games niet meer toegankelijk blijken wanneer ze in een andere lidstaat vertoeven.

"De consument die een Netflix-abonnement aanschaft, moet daar in de hele Europese Unie gebruik van kunnen maken", meent ook N-VA-Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt. Wel hoedt ze zich ervoor dat het principe de Vlaamse audiovisuele sector zou schaden. "Een algemene vrije toegang tot hun producties, zonder de nodige vergoedingen, zou de financiering van toekomstige projecten in het gedrang brengen. De Commissie moet dus een correcte balans vinden tussen de belangen van de consument en de producent."

Internet der Dingen

De resolutie gaat over meer dan geoblocking. De Europarlementsleden dringen aan op de voltooiing van de digitale eenheidsmarkt en een beleid dat technologische innovatie stimuleert. Zo miste Europa al de boot van de sociale netwerken en de deeleconomie en dat mag met nieuwe ontwikkelingen als Big Data en het Internet der Dingen niet opnieuw gebeuren. "Het is de hoogste tijd dat Europa de opgang van toonaangevende bedrijven stimuleert, bijvoorbeeld op vlak van onlineverkoop, een "Europese cloud" of e-health", stelt MR-Europarlementslid Frédérique Ries.

De Europese Commissie presenteerde in mei vorig jaar een algemene strategie om de nationale grenzen op de digitale markten aan te pakken. Dit jaar belooft ze tal van concrete initiatieven en voorstellen te presenteren om die strategie hard te maken.