Vlaanderen start met traumabegeleiding jonge vluchtelingen

Vlaanderen neemt maatregelen voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Zo zijn er bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 50 voltijdse krachten bijgekomen om vluchtelingen woonbegeleiding en psychosociale ondersteuning te geven. Vanaf 1 februari start men ook met traumabegeleiding voor jonge vluchtelingen.

"De samenleving die de nieuwkomers ontvangt, heeft er alle belang bij om hun trauma's ernstig te nemen en te behandelen", zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn, het Vlaamse agentschap dat de coördinatie en opvolging van de maatregelen op zich neemt.

De maatregelen kaderen in het pakket Vlaamse maatregelen in de aanpak van de vluchtelingencrisis. Voor de maatregelen is een tijdelijk budget van 5 miljoen euro uitgetrokken voor een periode van 1 jaar.

Wat de psychosociale ondersteuning en woonbegeleiding betreft zijn er bij de CAW's 50 voltijdse krachten bijgekomen, verspreid over heel Vlaanderen (10 extra per provincie).

"De hulp is gericht op volwassenen en hun gezinnen die na hun erkenning op zoek gaan naar gepaste huisvesting, dit in samenwerking met de lokale besturen", zegt Bogaert. "Ook is er aandacht voor psychosociale zorg, voor mogelijke trauma's door de oorlogssituatie en de vlucht, dit tevens in samenwerking met andere experten."

Mobiel team

Om de bestaande hulpverlening te ondersteunen met specifieke expertise wordt onder meer een mobiel team in het leven geroepen. Dat start op 1 februari 2016. Dat team moet extra steun bieden bij hulpvragen van jonge nieuwkomers in welzijn en/of onderwijs. Voor het mobiele ondersteuningsteam worden extra middelen uitgetrokken, goed voor de financiering van zeven voltijdse krachten.

In afwachting van een verblijf in een pleeggezin of in ander alternatieve opvangvorm is er volgens Jongerenwelzijn ook nood aan een "residentiële buffer" voor de meest kwetsbare jonge kinderen (-14 jaar). Daarom komen er 18 plaatsen bij, 10 bij de vzw Minor-Ndako & Juna en 8 bij de vzw Wingerdbloei, die voor het eerst start met opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

De Vlaamse overheid is ook in gesprek met Fedasil voor de opvang van een eerste groep van 150 jonge (-14) vluchtelingen, via een systeem van co-financiering.