VN-deskundigen hekelen "excessen" Franse antiterreurmaatregelen

Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties hebben Frankrijk aanbevolen om de noodtoestand na 26 februari niet meer te verlengen. Zij oordelen dat die "buitensporige en disproportionele beperkingen aan de fundamentele vrijheden oplegt".
De Franse president François Hollande.

"Wij roepen Frankrijk op om, terwijl het debatteert over verstrenging van de maatregelen in de strijd tegen het terrorisme, de genomen en te nemen maatregelen op strafrechtelijk gebied te herzien en te herroepen om te verzekeren dat zij voldoen aan het internationale mensenrecht", luidt het in het rapport.

Met het uitroepen van de noodtoestand heeft de uitvoerende macht in Frankrijk zichzelf - tijdelijk - extra bevoegdheden toegekend, die de weg kunnen openen naar afbraak van de rechtsstaat en willekeur in de rechtsgang.

Bijzonder verontrustend vinden de VN-rapporteurs dat na de aanslagen van Parijs milieu-activisten een verbod tot manifesteren hadden gekregen (ten tijde van de VN-milieutop in de Franse hoofdstad). Dat was noodzakelijk noch proportioneel, oordelen ze.

Behalve de noodtoestand, uitgeroepen na de aanslagen van 13 november in Parijs, hekelen de VN-rapporteurs ook de wet op het toezicht op het e-mailverkeer. De aanbevelingen van de rapporteurs hebben evenwel geen dwingend karakter.