Vrijwillige terugkeer steeg vorig jaar opnieuw boven 4.000 mensen

Vorig jaar zijn 4.041 asielzoekers vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst, een stijging met 12,7 procent ten opzichte van 2014. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de Kamer geantwoord op een vraag van Nahima Lanjri (CD&V). Cijfers over de gedwongen terugkeer kon Francken nog niet verschaffen.

Door een daling van het aantal asielaanvragen in 2012 en 2013, keerden in 2014 minder mensen vrijwillig terug. Die daling was tijdens de eerste helft van 2015 nog steeds merkbaar, maar sinds juni is er opnieuw een kentering in de cijfers, met oktober als topmaand. Volgens Francken is er sprake van een verdubbeling ten opzichte van de laatste zes maanden van 2014.

Opvallend was dat meer dan duizend Irakezen naar hun land terugkeerden. In 2014 waren dat er maar een vijftigtal. De samenwerking met de Irakese ambassade loopt goed voor de vrijwillige terugkeer, aldus de staatssecretaris. Voor de gedwongen terugkeer is er daarentegen nog wat werk aan de winkel, "maar we zijn ermee bezig", luidde het.

Tienpuntenplan

Omdat de cijfers in het voorjaar zo laag lagen, werkte Francken in juli een tienpuntenplan uit. Volgende week trekt hij met een terugkeerpakket naar de regeringstafel.

Lanjri benadrukte dat meer moet worden ingezet op de vrijwillige terugkeer, in de eerste plaats omdat die duurzaam is. Daarbij wil ze dat ook vanuit de lokale opvanginitiatieven wordt gewerkt. Francken beloofde daar nog werk van te zullen maken.

Maaltijdcheques overtuigen asielzoekers niet

In dezelfde Kamercommissie gaf Francken nog aan dat slechts acht erkende asielzoekers zijn ingegaan op de poging om ze via maaltijdcheques aan te moedigen bij vrienden of familie te gaan wonen. Die piste werd gelanceerd om meer plaatsen vrij te maken in het opvangnetwerk, dat als gevolg van de fors gestegen toestroom van asielzoekers onder zware druk kwam te staan.

Een asielzoeker die erkend is, heeft het recht nadien nog twee maanden langer in het centrum te verblijven. Wie echter het centrum meteen verlaat, heeft recht op 280 euro aan maaltijdcheques per maand.

Francken gaf toe dat het resultaat geen succes is. Fedasil heeft intussen de opvangstructuren ingelicht dat maaltijdcheques geen invloed hebben op de aan het OCMW gevraagde financiële hulp van de familieleden of kennissen bij wie de asielzoekers gaan wonen.