"Geen explosiegevaar" bij de restbank Dexia

In de Kamer heeft Karel De Boeck, de CEO van de restbank Dexia, een stand van zaken gegeven van de situatie bij de groep. De Boeck klonk geruststellend, maar kon niet de garantie geven dat de Belgische staat Dexia op een dag opnieuw te hulp moet snellen.

"Er is geen explosiegevaar bij Dexia. Het is een bedrijf dat correct beheerd wordt, dat kan ik jullie verzekeren". Op die manier probeerde topman Karel De Boeck de Kamerleden gerust te stellen.

Toch kon De Boeck er niet omheen dat Dexia te lijden heeft onder de zeer lage rentevoeten. Enerzijds heeft de groep daardoor toegang tot financiering, maar anderzijds moet Dexia nu wel veel cash achter de hand houden als borgstelling voor derivaten zoals renteswaps.

Het gaat om contracten die Dexia heeft afgesloten voor de crisis losbarstte en daarmee wou de bank zich indekken tegen de stijgende rente. Zoals u weet, staat die rente echter bijzonder laag en moet Dexia daar nu een onderpand op betalen.

Mede daarom kan De Boeck niet uitsluiten dat Dexia op een dag opnieuw beroep moet doen op staatssteun van de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid. België heeft zich indertijd voor 31,4 miljard euro garant gesteld. Dat is meer dan Frankrijk, maar ons land kon in de plaats wel het gezonde Belgische filiaal overnemen en dat werkt nu als federale staatsbank voort onder de naam Belfius.

Intussen gaat de afbouw van de activiteiten van de restbank Dexia gestaag voort, aldus De Boeck. De balans ging van 413 naar 238 miljard euro en krimpt gemiddeld met één miljard euro per maand. In verhouding is de balans nu ongeveer even groot als die van KBC.

De Boeck vertrekt bij Dexia

Tevens heeft Karel De Boeck bevestigd dat hij over enkele maanden zal opstappen als topman van Dexia. De 66-jarige De Boeck zal ontslag nemen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 18 mei.

"We zijn allen vervangbaar", zo zei hij en hij denkt niet dat zijn vertrek tot problemen bij Dexia zal leiden. De Boeck gaat met pensioen. Hij heeft er een hele carrière in de bankwereld opzitten, onder meer bij de Generale Bank, bij Fortis en ABN Amro. Sinds augustus 2012 was hij CEO van Dexia en hij begeleidde er de afbouw van de restbank en de verkoop van onderdelen.