Aantal opleidingscheques gehalveerd in 2015

In de eerste tien maanden van 2015 heeft de VDAB 42.943 aangevraagde opleidingscheques afgeleverd. Dat zijn er op jaarbasis (47.237) iets meer dan de helft van de 91.597 die in 2014 werden verstrekt. Het aantal opleidingscheques zit al enkele jaren in vrije val. In 2010 bedroeg het nog 159.295.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

De daling in 2015 is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat sinds 1 april 2015 hooggeschoolden enkel nog in aanmerking komen voor opleidingscheques als deze in het kader van van een persoonlijk ontwikkelingsplan een loopbaangerichte opleiding volgen. In 2014 waren hooggeschoolden nog goed voor 51 procent van de loopbaancheques, laaggeschoolden 21 procent en middengeschoolden 37 procent. In de eerste 10 maanden van 2015 namen middengeschoolden (62 procent) echter al het leeuwenaandeel van de cheques voor hun rekening, gevolgd door laaggeschoolden (21 procent) en hooggeschoolden (17 procent).

Per kalenderjaar kan men maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Via dit systeem betaalt de Vlaamse overheid de helft van de opleiding die men wil volgen. Enkel wie geen diploma hogere studies bezit komt in aanmerking voor een gewone opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker. In kader van loopbaanbegeleiding kan iedereen opleidingen volgen.

In de eerste 10 maanden van 2015 werden de cheques vooral aangevraagd door 40-50-jarigen en 50-plussers (beiden goed voor 24 procent) en 30-40-jarigen (26 procent). In 2014 werden vooral taalopleidingen (26 procent) en sectorspecifieke opleidingen (25 procent) gevolgd.