Fiscus gaat achterstallige boetes innen via loon, huur of bankrekening

Wie een boete moet betalen, zal in de toekomst bijna niet meer kunnen ontsnappen. De fiscus gaat vanaf 1 februari systematisch achterstallige boetes opvolgen en invorderen. Zo kunnen bij de meest hardnekkige wanbetalers de werkgever, de huurder of de bank worden aangeschreven.

Met zijn allen hebben we vorig jaar 442,6 miljoen euro aan boetes betaald. Dat is iets minder dan de 448,5 miljoen van 2014. Het grootste deel zijn verkeersboetes. Die kunnen onmiddellijk worden geïnd, of er kan een minnelijke schikking worden getroffen.

Wie hardnekkig weigert om zijn boete te betalen, krijgt met de fiscus te maken. Want die moet ervoor zorgen dat boetes die door een rechter worden uitgesproken uiteindelijk ook echt worden betaald. En dan gaat het niet alleen om verkeersboetes; ook geldboetes die de rechter uitspreekt voor een diefstal of inbraak, worden door de fiscus geïnd.

84 miljoen euro aan achterstallige boetes

Vorig jaar kon de fiscus 83,7 miljoen van de geldboetes invorderen. Meer dan de helft van dat bedrag werd via de belastingafrekening ingevorderd, vertelt Francis Adyns van de FOD Financiën. Hij geeft ook een voorbeeld: "Iemand heeft bijvoorbeeld recht op een terugbetaling van zijn personenbelasting van 1.250 euro, maar tegelijk heeft die persoon nog een boete openstaan van 250 euro. Hij of zij zal dan van ons maar 1.000 euro terugbetaald krijgen, want we houden die boete van 250 euro in."

Maar ook via de automatische nummerplaatherkenning heeft de fiscus vorig jaar zo'n 2,3 miljoen euro aan openstaande boetes kunnen recupereren. De fiscus heeft 20 nummerplaatscanners die door de mobiele brigades van douane en accijnzen worden ingezet. Wie langsrijdt en een niet betaalde boete heeft staan, wordt tegengehouden en moet onmiddellijk betalen. Wie dat niet kan, moet zijn auto aan de kant laten staan.

Proefprojecten

Vorig jaar liepen er ook een paar proefprojecten om systematisch hardnekkige boeteweigeraars op te volgen. In Gent en Luik kreeg wie weigerde zijn boete te betalen automatisch een herinneringsbrief en wie daarop nog niet betaalde, kreeg de gerechtsdeurwaarder over de vloer. Dat leverde vorig jaar 4,3 miljoen euro op voor de staatskas, enkel in Gent en Luik dus.

In Brussel was er eenzelfde proefproject met automatische herinneringsbrieven maar daar kon de fiscus achterstallige boetes recupereren via het zogenoemde loonbeslag. Daarbij kan de fiscus je werkgever contacteren en hem vragen het verschuldigde boetebedrag af te houden van je loon en rechtstreeks door te storten naar de fiscus. Hetzelfde kan ook via de bank, die dan de boete van je bankrekening haalt. Tot slot kan ook een huurder worden gevraagd om het boetebedrag dat een eigenaar schuldig is aan de fiscus door te storten. Het proefproject in Brussel bracht 1 miljoen euro op.

Algemeen strengere aanpak

De fiscus wil die aanpak vanaf 1 februari uitbreiden naar heel het land. Een strengere aanpak geeft Francis Adyns toe, maar het gaat hier dan ook echt om hardnekkige weigeraars die via de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking al meerdere malen de kans hebben gehad om zich in orde te stellen, zegt hij. Wie een boete in de bus krijgt, is dus gewaarschuwd: "betalen is de boodschap".