Geens wil boete voor gerechtspsychiater die verslag achterhield

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil een - weliswaar beperkte - boete voor de gerechtspsychiater die weigerde zijn deskundigenverslag tijdig in te dienen uit protest tegen achterstallige facturen. Ook het inhouden van een deel van zijn honorarium is een optie, klonk het in de Kamer. Nu hij meer zicht heeft op de situatie, noemt Geens het gedrag van de deskundige "onbegrijpelijk".

De zaak deed recent veel stof opwaaien, toen bekend raakte dat een moordverdachte was vrijgelaten door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling omdat het verslag van de gerechtspsychiater uitbleef. De deskundige in kwestie hield dat naar eigen zeggen achter uit protest tegen achterstallige facturen die Justitie maar niet betaalde.

Minister Geens betreurde in eerste instantie de hele kwestie en erkende volmondig dat leveranciers van Justitie tijdig betaald moeten worden. Hij riep zijn administratie ook op zo snel mogelijk te achterhalen welke diensten bij Justitie mogelijk in de fout waren gegaan.

"Onbegrijpelijk van de gerechtspsychiater"

Intussen heeft Geens echter meer klaarheid over de zaak en klinkt de boodschap heel anders. In antwoord op vragen van Stefaan Van Hecke (Groen), Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en Sonja Becq (CD&V) noemde hij de houding van de deskundige woensdag in de Kamer "onbegrijpelijk". De man kreeg in 2015 immers 233.000 euro voor recente facturen, waarvan 148.000 euro al op het moment dat hij besloot het verslag in te houden. Nog eens 16.000 euro zal snel betaald worden.

Over de 85.000 euro die de gerechtspsychiater nog claimt te missen, kon Geens nog kwijt dat zowat een zesde daarvan "zeer oud was en nog niet ingebracht in het CGAB-systeem, zodat mijn administratie ze niet kende". "Een ander gedeelte was zeer recent en daar ging het dus helemaal niet om achterstallen."

Niet zonder gevolg

Geens wil dat de kwestie dan ook niet zonder gevolg blijft. Hij wijst erop dat "ieder onverantwoord uitstel bij de uitvoering van de opdracht of bij de neerlegging van het verslag een vermindering meebrengt van de honoraria van de deskundige".

Bovendien kan de vorderende gerechtelijke autoriteit ook een boete van 50 tot 500 euro opleggen. "Ik heb aan de gerechtelijke autoriteiten de boodschap gegeven om deze mogelijkheid, waar nodig, niet onbenut te laten", aldus nog Geens.