Limiet op aantal asielzoekers dat Oostenrijk binnen mag

Oostenrijk wil het aantal vluchtelingen dat het land binnenkomt beperken door een limiet te stellen. Voor 2016 zal die liggen op 37.500 mensen. Wat er moet gebeuren als het plafond wordt overschreden, is nog niet duidelijk.

Vandaag vindt in Oostenrijk een belangrijke top plaats over de vluchtelingen, onder meer met de gemeenten. Zij dragen de zwaarste lasten voor de opvang en drongen sterk aan op een bovengrens. De regering in Wenen gaat dus in op die vraag.

De bovengrens zal in 2017 nog 35.000 asielzoekers bedragen, in 2018 nog 30.000 en in het eerste half jaar van 2019 nog 25.000.

Oostenrijk wil de instroom beter controleren door vluchtelingen enkel nog via één grensovergang, die van Spielfeld, van Slovenië het land binnen te laten. Die grensovergang is daar de laatste maanden op voorbereid. Er is een hek geplaatst en een nieuw en sneller systeem voor registraties ingevoerd.

Wat er moet gebeuren als de grens van 30.000 of 40.000 vluchtelingen bereikt is, is nog niet vastgelegd. Een van de mogelijkheden is om mensen dan te laten wachten in tijdelijke opvangkampen aan de andere kant van de grens, net buiten Oostenrijk.