Minder geld van boetes in schatkist vorig jaar

De schatkist heeft vorig jaar een iets lager bedrag aan geldboetes ontvangen dan het jaar ervoor. In 2015 ging het om 442,6 miljoen euro, het jaar ervoor om 448,5 miljoen. Dat meldt de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, Francis Adyns.

De algemene daling is vooral toe te schrijven aan een lager bedrag aan onmiddellijke inningen, de boetes die de politie voorstelt. Die daalden van 293,2 miljoen euro in 2014 tot 270,9 miljoen in 2015. De transactionele stortingen, de minnelijke schikkingen van het parket, stegen van 71,2 miljoen euro tot 88 miljoen. De inningen na veroordelingen door politie- en andere rechtbanken bleven zo goed als gelijk (84,1 miljoen euro in 2014, 83,7 miljoen in 2015).

Volgens woordvoerder Francis Adyns hoeven de cijfers niet te betekenen dat er minder boetes zijn uitgeschreven. "Mogelijk is ook het uitstelgedrag toegenomen. De onmiddellijke inningen zijn gedaald, de transactionele stortingen zijn gestegen. Misschien komen burgers alsnog over de brug bij een latere minnelijke schikking." Op langere termijn blijft er wel een uitgesproken stijgende trend: vijf jaar geleden ontving de schatkist nog 387,7 miljoen euro boetes.

De fiscus zelf staat enkel in voor de inning van boetes na veroordelingen door politie- en andere rechtbanken. Eerder raakte al bekend dat hij in 2015 zo een recordbedrag van 40,4 miljoen euro niet-fiscale schulden, veelal onbetaalde boetes, heeft geïnd door ze af te trekken van de terugbetaling van de personenbelasting.