MR voelt weinig voor verbod op publicatie "Mein Kampf"

Een verbod op de publicatie van "Mein Kampf" is niet aan de orde. Wel moet een heruitgave van het boek met kritische annotaties gepaard gaan, zoals in Duitsland het geval is. Zo luidt het officiële partijstandpunt van de MR. Het gaat in tegen de oproep van MR-Kamerlid Vincent Scourneau om het boek te verbieden.
AFP or licensors

Op 1 januari jongstleden is het auteursrecht op "Mein Kampf" vervallen. Zeventig jaar lang was het in handen van de Duitse deelstaat Beieren die elke vorm van publicatie of herdruk weigerde, maar nu kan en mag iedereen die dat wil het omstreden boek van Adolf Hitler in principe opnieuw uitgeven.

De Franstalige liberaal Scourneau zag zo'n heruitgave niet zitten en riep eerder deze maand op tot een verbod in ons land. Gezien de huidige Europese context achtte hij het niet verstandig een dergelijk haatdragend werk te verspreiden.

Zijn partijleiding volgt hem echter niet, zo blijkt vandaag. Volgens de MR is een verbod op het boek niet aan de orde. Wel hoort een heruitgave gepaard te gaan met kritische annotaties. In Duitsland is recent zo'n versie verschenen waarbij de woorden van Hitler vergezeld zijn van historische kritiek.

Sowieso is het oorspronkelijke manuscript van "Mein Kampf" vrij toegankelijk op het internet. Een verbod ligt bovendien niet in de lijn met de liberale waarden van de MR. De partij geeft daarom de voorkeur aan een wetenschappelijke heruitgave om te vermijden dat het werk eens te meer een instrument voor racistische propaganda wordt.

Naast de morele vraag of een nieuwe publicatie van "Mein Kampf" door de beugel kan, speelt ook de juridische kwestie. Eerder deze maand liet minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de Kamer verstaan dat het boek mogelijk in strijd is met de wet inzake racisme, antisemitisme en xenofobie uit 1981 en met de antidiscriminatiewet uit 2007. Over een verbod sprak hij zich toen niet uit.

AP1999