Resten van Amerikaans soldatenkamp worden opgegraven op Antwerpse Linkeroever

Op de Antwerpse Linkeroever worden vanaf morgen zes dagen lang opgravingen uitgevoerd op zoek naar restanten van "Top Hat", een Amerikaans repatriëringskamp voor soldaten die naar huis trokken na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Het gaat om verkennende opgravingen die verder, meer gedetailleerd, archeologisch onderzoek voor en tijdens de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding op die locatie op een efficiënte manier moeten laten verlopen. De bouw van die tunnel zou volgens de huidige planning in 2017 kunnen starten.

Het archeologische vooronderzoek gaat na welke sporen bewaard bleven van het vroegere legerkamp en hoe die resten het best worden opgegraven.

De opgravingen vinden plaats op drie locaties aan de Charles de Costerlaan. In het Sint-Annabos bevond zich het tentenkamp van de soldaten en zowel aan de oostzijde van de knoop van de E34 en de Antwerpse ring als ten noorden van de Charles de Costerlaan stonden de hoofdgebouwen van het kamp.

Er zullen een graafmachine en metaaldetectoren worden ingezet, maar er zou geen hinder zijn voor het verkeer of voor wandelaars en er moeten geen bomen worden gerooid.

Transitkamp uit 1945-46

"Top Hat" vormde van juni 1945 tot april 1946 een zogenaamd transitkamp, waar in totaal meer dan 270.000 Amerikaanse soldaten kort verbleven voor ze weer naar huis konden vertrekken.

Bij dat vertrek lieten ze heel wat materiaal achter, dat ter plaatse ingegraven zou zijn.