"Jongeren betalen zich nu al blauw aan autoverzekering"

"Oneerlijk", dat vindt SP.A-Kamerfractieleidster Meryame Kitir over het plan om automobilisten te laten betalen voor de signalisatie bij een ongeval op de snelweg. De politica vreest dat iedereen hierdoor hogere verzekeringspremies zal moeten betalen.

"Het enige wat er gaat gebeuren is dat iederen zijn premie omhoog zal zien gaan", zegt Kitir in een reactie aan onze redactie op het plan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om de signalisatie na snelwegongevallen voortaan door privéfirma's te laten doen in plaats van door de politie, zoals dat nu nog het geval is. Kitir vraagt zich af of dit efficiënter zal zijn.

Die firma's zouden hun factuur dan mogen doorrekenen naar wie "in fout" is bij een ongeval. In de praktijk zou het erop neer komen dat dit geregeld wordt via de verzekering. SP.A ziet de bui al hangen en denkt dat verzekeraars hun premies zullen optrekken om zich in te dekken tegen dit extra risico. En Kitir vindt de verzekering nu al hoog, onder meer doordat iedereen al meebetaalt aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat instaat voor onverzekerden. 

"Ik stel me de vraag of de minister al berekend heeft welke extra kosten er doorgerekend zullen worden naar de automobilisten", klinkt het erg kritisch bij Kitir.

De fractieleider van de socialisten in de Kamer vreest dat vele jongeren geen autoverzekeringen niet meer zullen kunnen betalen als die nog duurder wordt. "Ik zie dat heel wat jongeren nu amper hun verzekering kunnen betalen. Want premies van 1.000 euro zijn geen uitzondering."

Jambon: "Nooit gezegd dat verplichte verzekering zou zijn"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) denkt niet dat verzekeringspolissen sowieso duurder zullen worden door zijn voorstel om de signalisatie na ongevallen niet langer door de politie te laten uitvoeren.

"Ik heb nooit gezegd dat we een verplichte verzekering gaan opleggen. Ik kan me wel voorstellen dat verzekeringsmaatschappijen dit optioneel zouden aanbieden, als uitbreiding van het verzekeringspakket", reageert de minister. "Dit is voor mij hetzelfde principe als "de vervuiler betaalt": de veroorzaker draait op voor de kosten."