Belgische inlichtingendiensten zullen buitenlandse collega's kunnen controleren

De plenaire Kamer heeft vrijwel unaniem ingestemd met een wetsvoorstel van de groene oppositie dat de Belgische inlichtingendiensten de bevoegdheid geeft om hun buitenlandse collega's die actief zijn op het Belgisch grondgebied te controleren.
Archieffoto

Het controlecomité op de inlichtingendiensten, het Comité I, beveelt al een klein decennium aan om de wetgeving aan te passen.

Zowel de staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst houden de buitenlandse inlichtingendiensten in ons land vandaag wel in het oog, maar dat gebeurt zonder specifieke wettelijke bevoegdheid. Zo voorziet de wet op de bijzondere opsporingsmethoden niet dat deze bijzondere methoden kunnen gebruikt worden in het geval van "inmenging" door een buitenlandse inlichtingendienst.

Nochtans oefent België door de vele internationale instellingen zoals de Europese commissie of de NAVO een grote aantrekkingskracht uit bij buitenlandse inlichtingendiensten, zo motiveerde Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke de nood aan zijn wetsvoorstel nog.

Enkel PVDA onthield zich, de rest van de Kamer stemde in met het voorstel.