Colombia laat eerste FARC-guerrilleros vrij

In het Zuid-Amerikaanse land Colombia zijn zestien leden van de linkse guerrillabeweging FARC vrijgelaten uit de gevangenis. Volgens de Verenigde Naties gaat het om een unilaterale geste van de regering in het kader van het vredesproces.

In september vorig jaar hebben regering en rebellen een belangrijk deelakkoord bereikt over de gerechtelijke vervolging van al wie zich tijdens de burgeroorlog schuldig heeft gemaakt aan niet-politieke misdaden. Het is de bedoeling om tegen maart een allesomvattend vredesakkoord te sluiten.

De vrijlatingen van vandaag kunnen worden beschouwd als een teken van goede wil, in de hoop dat er een definitief einde kan worden gesteld aan de bloedigste burgeroorlog in Latijns-Amerika. Die heeft in iets meer dan 50 jaar aan ruim 220.000 mensen het leven gekost.