Crevits brengt alles in stelling tegen "monster van planlast" in onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil alles in stelling brengen om "het monster van de planlast" in het onderwijs te bestrijden. Een grondige oefening met het onderwijsveld leverde in totaal 700 voorstellen op. Die voorstellen moeten uitmonden in een concreet en gedragen actieplan. Volgens minister Crevits zijn er al heel wat stappen gezet, maar is het de bedoeling de planlast stap voor stap verder te verminderen. "Want het monster van de planlast zit overal", aldus Crevits.

Het is een oud zeer in het onderwijs. Leerkrachten en directies bezwijken onder de paperassen en regeltjes waardoor er onvoldoende tijd overblijft voor de kerntaken, in het bijzonder voor lesgeven.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits maakte van het bestrijden van die planlast een absolute prioriteit en lanceerde daarom in maart 2015 de "Operatie Tarra" met als doel het probleem aan te pakken. Vanuit het onderwijsveld werden in totaal liefst 700 voorstellen en opmerkingen ingediend.

Die voorstellen zijn nu gecondenseerd tot zeven actieterreinen (o.a. curriculum, digitalisering en personeel) die tegen de zomer moeten leiden tot een "gedragen actieplan". Rode draad is dat het onderwijspersoneel door de planlastvermindering meer tijd moeten krijgen voor kerntaken zoals het lesgeven en begeleiden van jongeren.

Minister Crevits zegt dat er al verschillende stappen zijn gezet om de planlast te verminderen, denk onder meer aan het afschaffen van het doktersbriefje tegen luxeverzuim, de spijbelbrief, het digitaliseren van de loonbrief,... Bovendien is het de bedoeling elke nieuwe maatregel te onderwerpen aan een "Tarra-toets". De overheid steekt de hand daarbij ook in eigen boezem. Zo moeten de omzendbrieven helderder en moeten onderwijsdecreten overzichtelijker zijn en tijdig ingediend worden. Verder is het de bedoeling bestaande regels te screenen en alle verouderde en overbodige regeltjes te schrappen.