Drie Belgen in onderzoekscommissie VW Europees Parlement

Ivo Belet (CD&V), Kathleen Van Brempt (SP.A) en Mark Demesmaeker (N-VA) gaan deel uitmaken van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement die het schandaal van de sjoemelsoftware bij Volkswagen onder de loep gaan nemen. Philippe De Backer (Open VLD) is aangewezen als plaatsvervangend lid.

Het Europees Parlement besloot vorige maand na veel politiek gehakketak om een onderzoekscommissie op te richten die moet nagaan waarom het gesjoemel met de uitstoottesten is ontdekt in de Verenigde Staten, en niet in de Europese Unie. Het is de eerste keer sinds de gekkekoeienziekte dat het halfrond een onderzoekscommissie in de steigers zet. Vandaag is in Straatsburg het mandaat en de samenstelling vastgesteld.

De onderzoekscommissie "emissiemetingen in de automobielsector" zal gedurende een jaar onderzoeken of de Europese Commissie en de nationale autoriteiten gefaald hebben bij het handhaven van de Europese uitstootnormen. Is er niet voldoende gecontroleerd? Waren ze al op de hoogte van het bestaan van sjoemelsoftware voor het schandaal in september vorig jaar losbarstte? Heeft de Commissie gefaald om tests in te stellen die de werkelijke rijomstandigheden meten?

In februari komt de 45-koppige commissie een eerste keer samen om een voorzitter en de vicevoorzitters te kiezen. Na zes maanden volgt een eerste tussentijds verslag. Als spreekbuis van de socialistische fractie voor duurzame ontwikkeling maakt Kathleen Van Brempt volgens goede bronnen kans om een vooraanstaande rol te spelen, als voorzitter of rapporteur. Ivo Belet en Mark Demesmaeker (zie foto in tekst) zijn eveneens als vast lid aangewezen. Philippe De Backer is plaatsvervangend lid.

BELGA/VERGULT

Uitstootnormen en tests voorwerp van debat

Intussen waren de uitstootnormen en -tests voor dieselauto's deze week opnieuw onderwerp van debat in Straatsburg.

In het halfrond bestaat verzet tegen het akkoord dat de lidstaten vorige herfst bereikten. Ze raakten het toen eens over nieuwe testprocedures die beter afgestemd zijn op de reële uitstoot van stikstofoxiden, maar tot woede van milieu- en gezondheidsorganisaties lieten ze tegelijkertijd aanzienlijke afwijkingen toe voor de autobouwers.

Tot een stemming kwam het echter nog niet. Die wordt in februari verwacht.