ECB handhaaft rente op recorddiepte van 0,05 procent

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het belangrijkste rentetarief in de eurozone op het recorddieptepunt van 0,05 procent gehandhaafd. In deze onzekere tijden was dat verwacht, maar ECB-voorzitter Mario Draghi sluit een verdere rentedaling in maart niet uit.

In zijn toespraak op het ECB-hoofdkwartier in Frankfurt was voorzitter Mario Draghi weinig optimistisch. Hij verwees naar de "grotere risico's" sinds de vorige bijeenkomst van de raad van bestuur begin december. Dat zijn de groter dan verwachte terugval van de Chinese groei, de ineenstorting van de olie- en grondstoffenprijzen en het afkalven van de beurzen. 

De ECB houdt de belangrijkste rentevoet nu ongewijzigd op 0,05% en de depositorente voor banken die geld parkeren bij de ECB blijft negatief op -0,3%. Het kost de banken dus geld om hun geld bij de ECB te houden en het is de bedoeling dat ze dat niet doen en meer gaan uitlenen aan consumenten en bedrijven. 

Vooralsnog hebben de maatregelen van de ECB nog niet veel zoden aan de dijk gebracht, maar Draghi lijkt het wat tijd te willen geven vooraleer hij nog meer zwaar geschut uit de kast wil halen.

Toch sloot Draghi nieuwe maatregelen niet uit bij de volgende bijeenkomst van het ECB-bestuur in maart. Een verdere rentedaling en eventueel nieuwe stimulansmaatregelen zouden dan een feit een kunnen worden.

Nog meer bazooka's?

Het grote probleem is dat de inflatie -nu nauwelijks boven nul- in de eurozone nog mijlenver van de gewenste 1,8% van het bbp ligt. Dat is het niveau dat als gunstig voor de economie wordt beschouwd.

De ECB heeft twee instrumenten om de zwakke economische groei in de eurozone aan te wakkeren. Eén daarvan is de rente laag houden en de beslissing om die op het historisch lage peil van 0,05 procent te houden, is dan ook geen verrassing.

Het andere werktuig is het massaal opkopen van obligaties van overheden en bedrijven om geld in de economie te pompen, de zogenoemde "quantitative easing". Dat programma werd begin vorig jaar opgestart en zou nog tot maart 2017 lopen. Draghi laat verstaan dat die "bazooka" eventueel nog uitgebreid kan worden.

Deels wordt de inflatie de kelder ingeduwd door de ineenstortende olieprijzen. Die lage energiekost houdt de inflatie laag en daarom pleiten sommigen binnen de ECB om zich voortaan te richten op de "kerninflatie" zonder de prijzen voor energie en voeding. Anderen vrezen dan weer dat bedrijven in dat geval de lonen zouden afremmen en zo nog meer de economische handrem zouden aantrekken.

Europa steekt dan ook schril af tegen de Verenigde Staten. Eind vorig jaar heeft de Federal Reserve daar de belangrijkste intrestvoet lichtjes verhoogd. Het opkopen van obligaties werd eerder al stopgezet. Wel kent Amerika nog altijd een flinke groei en de duurzaamheid daarvan kan bepalend zijn voor de economische toestand van Europa en de rest van de wereld.