Geens heeft KB klaar voor splitsing Moslimexecutieve in taalcolleges

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een Koninklijk Besluit klaar dat de Moslimexecutieve opsplitst in twee taalcolleges. Morgen legt hij het voor aan het voltallige executief. Geens hoopt zo de representativiteit en het functioneren van de Moslimexecutieve op te vijzelen.

De voorbije dagen doken opnieuw heel wat verhalen op van verdeeldheid binnen de Moslimexecutieve. Zo hekelde voorzitter Noureddine Smaïli dat vier conservatieve hardliners het hervormingswerk richting een Europese islam proberen te saboteren.

"Een hervorming dringt zich op", zo reageerde N-VA-Kamerlid Koen Metsu in de plenaire Kamer. Hij wil dat Geens als bevoegd minister "op tafel slaat" en snel werk maakt van een splitsing van de Moslimexecutieve. Ook CD&V-collega Veli Yüksel noemde het "betreurenswaardig en tekenend dat mensen worden tegengewerkt die opkomen voor een niet gewelddadige Europese islam".

Minister Geens onderstreepte dat hij en zijn kabinet al meermaals samen zaten met de Moslimexecutieve over deradicalisering en een betere werking van het executief. Morgen verwacht hij ook alle zeventien leden op het kabinet om hen "nadrukkelijk op te roepen de rangen te sluiten en hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de Belgische moslimgemeenschap op te nemen".

Geens wil hen meteen ook een nieuw KB voorleggen over de erkenning van de executieve dat de representativiteit, legitimiteit en het functioneren "fundamenteel moet verbeteren". De krachtlijnen zijn onder meer een grotere professionaliteit en meer transparantie, maar ook een splitsing in een Nederlandstalige en een Franstalige subraad, aldus de minister. "Eind deze maand zal dat KB worden getekend door mezelf en de koning."