Iets minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika zijn in 2015 zowat 1.175 neushoorns gestroopt. Dat zijn er iets minder dan het jaar voordien, toen op Zuid-Afrikaans grondgebied nog 1.215 dieren door stropers werden gedood.

Volgens minister van Milieu Edna Molewa is er voor het eerst in 10 jaar sprake van een stabilisering van de neushoornstroperij. Molewa kondigde tegelijk tijdens een persconferentie in Pretoria aan dat ook de neushoornpopulatie stabiel is gebleven. In het beroemde Krugerpark, waar de meeste neushoorns van Zuid-Afrika leven, werden tussen de 8.400 en 9.400 neushoorns geteld, aldus de minister.

Zuid-Afrika kent sinds een tiental jaar een explosieve stijging van het aantal gestroopte neushoorns als gevolg van de enorme vraag naar hoorn uit Azië. De meeste dieren worden omgebracht in het Krugerpark. Dat park grenst aan Mozambique, waar de meeste stropers vandaan komen.

In november heeft een Zuid-Afrikaanse rechtbank nog de binnenlandse handel in hoorns van neushoorns gelegaliseerd en zo een zes jaar oud verbod van de regering opzijgezet. De regering tekende beroep aan, maar dat beroep werd woensdag door de rechter verworpen. Volgens een verantwoordelijke van het Wereldnatuurfonds WWF is er echter geen sprake van een binnenlandse vraag naar hoorns en resulteert bijgevolg elke aankoop in illegale verkoop aan het buitenland. Internationaal is de verkoop van hoorns van neushoorns verboden sinds 1977.