KBC garandeert de werkzekerheid tot eind 2017

Bank-verzekeraar KBC heeft met de vakbonden LBC en BBTK een nieuwe cao over de werkzekerheid gesloten. Het akkoord, dat eind vorige week getekend werd, garandeert de werkzekerheid voor 2016 en 2017. "In de nieuwe cao verbindt KBC zich ertoe om niemand -individueel of collectief- te ontslaan wegens een herstructurering of organisatorische en economische redenen", aldus KBC.
BELGA/WARNAND

KBC wijst erop dat de financiële sector geconfronteerd wordt met belangrijke uitdagingen en veranderingen zoals wijzigend klantengedrag, technologische/digitale revolutie, regulatoire vereisten, of het lagerenteklimaat. "KBC verwacht dat ook de komende jaren de tewerkstelling (sterk) onder druk zal staan. De snelheid waarmee de aanpassingen zullen gebeuren, wordt in belangrijke mate bepaald door de klanten en hun wijzigend gedrag en kan bijgevolg moeilijk vandaag ingeschat worden. KBC dient zich continu en geleidelijk aan te passen", klinkt het in een persbericht.

"Dat maakt werkzekerheid des te belangrijker, zeker in economisch moeilijke tijden", vervolgt de bank. "In de nieuwe cao verbindt KBC zich ertoe om niemand -individueel of collectief- te ontslaan wegens een herstructurering of organisatorische en economische redenen."

Indien medewerkers vrijkomen, dan mikt de bank op herinzet. "KBC engageert zich om medewerkers die vrijkomen, mits een billijke flexibele ingesteldheid, opnieuw in een passende functie in te zetten."

Ook over verschillende andere dossiers kwam een akkoord uit de bus met de christelijke bediendebond LBC en de socialistische BBTK. De liberale ALCVB zat niet mee rond de tafel.