Mypension.be vertelt u wanneer u met pensioen kan

Voortaan kan elke ambtenaar, werknemer of zelfstandige online nagaan op welke datum hij met pensioen kan gaan. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) hebben de nieuwe snufjes van het pensioenportaal mypension.be voorgesteld.
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine

De website bestond al, maar wordt stelselmatig uitgebouwd. De burger kon er al bepaalde gegevens over zijn carrière en pensioen raadplegen, maar voortaan is het dus ook mogelijk om eenvoudig de vroegst mogelijke pensioendatum te berekenen. De site is toegankelijk via de e-ID.

"Burgers zullen nu sneller geïnformeerd worden over hun pensioenrechten", zegt Bacquelaine. Ook de pensioeninstellingen varen er wel bij. "Zij steken nu immers heel wat middelen en tijd in het beantwoorden van vragen van burgers over hun pensioendatum of -bedrag."

Op de mogelijkheid om het bedrag van het wettelijk pensioen af te lezen op mypension.be, is het wel nog wachten tot begin volgend jaar. Wel wordt het in oktober al mogelijk om gegevens over het aanvullend pensioen te raadplegen. Al die gegevens moeten de Belg ook goed doen nadenken over de gevolgen als hij vervroegd op pensioen zou vertrekken, luidt het nog.

Eind 2017 komt dan de kers op de taart, wanneer het ook mogelijk wordt om de impact op het pensioen te simuleren bij een carrièreswitch. Wie bijvoorbeeld overweegt om zelfstandig te worden of halftijds te werken, zal dan via mypension.be snel de gevolgen voor zijn pensioen kunnen berekenen.

Aan dat laatste hecht minister Borsus veel belang. Hij stelt vast dat de carrières van mensen steeds meer evolueren. "Het is daarom belangrijk dat de we de mensen de mogelijkheid geven om keuzes te maken. Wie een carrière als zelfstandige overweegt, moet de impact op zijn pensioen kunnen berekenen."

Meer informatie vindt op mypension.be.