Peter De Roover nieuwe Kamerfractieleider N-VA

Peter De Roover wordt de nieuwe fractieleider voor de N-VA in de Kamer. Hij volgt Hendrik Vuye op, die aftrad als fractieleider om zich te focussen op het uitwerken van het confederalisme.

Op 13 januari gooide N-VA-voorzitter Bart De Wever de knuppel in het hoenderhok door het confederalisme weer op de agenda te plaatsen. Hendrik Vuye zal zich vanaf nu, samen met Veerle Wouters, focussen op dat thema en trad daarom af als Kamerfractieleider.

Peter De Roover, die zijn wortels heeft in de Vlaamse Volksbeweging en bij de verkiezingen in 2014 werd verkozen als Kamerlid, werd al snel genoemd als mogelijke opvolger. Zijn aanstelling, die vandaag werd bekendgemaakt, komt dan ook niet echt als een verrassing. 

Gepokt en gemazeld in deVlaamse beweging

Peter De Roover is opgegroeid in een politiek nest. Zijn vader was 18 jaar lang gemeenteraadslid in Berchem: eerst voor de Volksunie, maar na het Egmontpact als onafhankelijke. Tijdens zijn studententijd is hij terug te vinden in de rangen van het Katholiek Hoogstudentenverbond en van Vujo Groot-Antwerpen (lokale afdeling van de Volksunie-jongeren, nvdr.). Later wordt hij actief bij de Volksunie.

Dat die Vlaams-nationale partij zich gaandeweg mee inschrijft in de federale Belgische staat en een verruimingsoperatie doorvoert, kan De Roover niet echt smaken. In 1988 verlaat hij de Volksunie voor de Vlaamse Volksbeweging, een Vlaamsgezinde denktank en drukkingsgroep. Een jaar later schopt hij het al tot voorzitter van die VVB, en onder zijn leiding kiest de groep uitdrukkelijk voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Tot 1998 blijft hij voorzitter van de VVB. Daarnaast profileert hij zich ook als columnist en opinievormer. Hij wordt chef-politiek bij het tijdschrift Doorbraak, dat onder zijn impuls vervelt tot een digitaal nieuwsmedium, uiteraard met Vlaams-nationalistische inslag.

Van opleiding is De Roover econoom. In 1984 gaat hij aan de slag als leraar in het technisch secundair onderwijs. Hij blijft lesgeven tot in 2014, wanneer hij verkozen raakt als Kamerlid voor de N-VA. Sinds 2015 is hij ook penningmeester van de partij.

"De Roover moet communautaire hekelpunten op agenda plaatsen"

Gezien zijn verleden bij de VVB, is het niet verwonderlijk dat de organisatie tevreden is met de benoeming van De Roover tot N-VA-Kamerfractieleider. "Hij moet waar nodig de communautaire hekelpunten op de agenda plaatsen", klinkt het. In een mededeling herinnert ze eraan dat De Roover in 1991 als voorzitter de idee van de Vlaamse onafhankelijkheid bij de VVB introduceerde. "We rekenen erop dat Peter De Roover dit doel blijft nastreven in zijn nieuwe ambt", luidt het.

Voor de VVB blijft het duidelijk dat "echte verandering" onmogelijk blijft zonder de nodige communautaire hefbomen. "Wij rekenen er dan ook op dat Peter De Roover zijn nieuwe taken in het wetgevend halfrond niet zal laten inhalen door de realiteit. We verwachten dat hij in consistentie met zijn overtuiging de communautaire hekelpunten zal agenderen waar dat nodig is. Dat zal ook nodig zijn. België werkte niet in 1991. Het werkt nu ook niet", aldus de VVB.